DAVLAT TEST MARKAZI

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

DAVLAT TEST MARKAZI

E‘lonlar

RSS
 • Professor-o`qituvchilar uchun test sinovlari grafigi

  Professor-o`qituvchilar uchun test sinovlari grafigi

  O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 29 dekabrdagi “Respublika oliy ta'lim muassasalari reytingini baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 371-sonli qarori ijrosi yuzasidan Davlat test markazi hamda Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligining 2017 yil 24 martdagi 9-қ/қ va 16қ/қ-sonli qo’shma qaroriga muvofiq oliy ta'lim muassasalarining professor-o‘qituvchilarini xorijiy tillar va axborot - kommunikatsiya texnologiyalari bo’yicha test sinovlaridan o’tkazish joriy yil 10 apreldan boshlanishi belgilandi.

   

   

  Олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг “Хорижий тиллар” ва “Ахборот-коммуникация технологиялари”
  бўйича билим даражасини аниқлашга оид тест синовларини ўтказиш графиги
                                                                                                                                                                    
                                               
  Т/р ОТМ коди Ҳудуд ва ОТМ номи Профессор-ўқитувчи-лар сони Ишчи гуруҳ рақами (ходимлар сони) Гурух сони 10.04.2017 11.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 14.04.2017 15.04.2017 Тест ўтказиш жойи
  Аудиториялар сони ва смена рақами
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
    ВИЛОЯТЛАР
    1 Қорақалпоғистон Республикаси 1354 1 (5) 46                                     ҚҚДУ
  1 346 Қорақалпоқ давлат университети 608 20 5 5 5 5                            
  2 349 Тошкент педиатрия тиббиёт институтининг Нукус филиали 141 5         5                          
  3 386 Тошкент давлат аграр университетининг Нукус филиали 98 3           3                        
  4 391 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Нукус филиали 51 2           2                        
  5 393 Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Нукус филиали 18 1           1                        
  6 352 Нукус давлат педагогика институти 438 15             5 5 5                  
    2 Хоразм вилояти 784 27                                     УрДУ
  7 338 Тошкент тиббиёт академиясининг Урганч филиали 168 6                   5 1              
  8 390 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Урганч филиали 57 2                     2              
  9 341 Урганч давлат университети 559 19                     2 5 5 5 2      
    3 Сурхондарё вилояти 554 3 (4) 19                                     ТерДУ
  10 340 Термиз давлат университети 554 19 4 4 4 4 3                          
    4 Қашқадарё вилояти 1106 38                                     ҚарДУ
  11 345 Қарши давлат университети 554 19             4 4 4 4 3              
  12 375 Қарши муҳандислик - иқтисодиёт институти 491 17                     1 4 4 4 4      
  13 389 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Қарши филиали 61 2                               2    
  Т/р ОТМ коди Ҳудуд ва ОТМ номи Профессор-ўқитувчи-лар сони Ишчи гуруҳ рақами (ходимлар сони) Гурух сони 10.04.2017 11.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 14.04.2017 15.04.2017 Тест ўтказиш жойи
  Аудиториялар сони ва смена рақами
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
    ВИЛОЯТЛАР
    5 Андижон вилояти 1628 2 (9) 53                                     АндДУ
  14 301 Андижон давлат университети 542 18 9 9                                
  15 303 Андижон машинасозлик институти 277 9     9                              
  16 361 Андижон давлат тиббиёт институти 495 16       9 7                          
  17 371 Андижон қишлоқ хўжалиги институти 314 10         2 8                        
    6 Фарғона вилояти 1508 51                                     ФарДУ
  18 342 Фарғона давлат университети 495 17             6 6 5                  
  19 392 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Фарғона филиали 90 3                 1 2                
  20 343 Фарғона политехника институти 427 14                   4 6 4            
  21 344 Тошкент тиббиёт академиясининг Фарғона филиали 55 2                       2            
  22 356 Қўқон давлат педагогика институти 441 15             3 3 3 3 3               ҚўқДПИ
    7 Наманган вилояти 937 32                                     НамДУ
  23 309 Наманган давлат университети 452 15                         9 6        
  24 310 Наманган муҳандислик-педагогика институти 291 10                           3 7      
  25 311 Наманган муҳандислик-технология институти 194 7                             2 5    
  Т/р ОТМ коди Ҳудуд ва ОТМ номи Профессор-ўқитувчи-лар сони Ишчи гуруҳ рақами (ходимлар сони) Гурух сони 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 22.04.2017 Тест ўтказиш жойи
  Аудиториялар сони ва смена рақами
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
    8 Бухоро вилояти 1142 3 (4) 39                                     БухДУ
  26 304 Бухоро давлат университети 500 17 4 4 4 4 1                          
  27 305 Бухоро мухандислик технология институти 384 13         3 4 4 2                    
  28 362 Бухоро давлат тиббиёт институти 205 7               2 4 1                
  29 394 Тошкент ирригация ва мелиорация институти БФ 53 2                   2                
    9 Навоий вилояти 715 24                                     НавДКИ
  30 319 Навоий давлат кончилик институти 265 9                       4 4 1        
  31 353 Навоий давлат педагогика институти 450 15                           3 4 4 4  
    10 Тошкент вилояти 64 4 (8) 2                                     НавДКИ Олмалиқ
  32 365 Навоий давлат кончилик институти Олмалиқ факультети 64 2   2                                
    11 Сирдарё вилояти 347 12                                     ГулДУ
  33 307 Гулистон давлат университети 347 12 4 4 4                              
    12 Жиззах вилояти 821 28                                     ЖизДПИ
  34 308 Жиззах политехника институти 329 11 4 4 3                              
  35 351 Жиззах давлат педагогика институти 492 17     1 8 8                          
    13 Самарқанд вилояти 2847 96                                     СамДУ
  36 312 Самарқанд давлат университети 794 27             8 8 8 3                
  37 313 Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 461 16                   5 8 3            
  38 347 Самарқанд давлат чет тиллар институти 291 10                       5 5          
  39 363 Самарқанд давлат тиббиёт институти 568 19                         3 8 8      
  40 372 Самарқанд қишлоқ хўжалик институти 459 15                               8 7  
  41 385 Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 176 6                                 1 5
  42 388 Тошкент ахборот технологиялар университети СФ 98 3                                   3
      Вилоятлар бўйича жами 13807   467                                      

  Тошкент шаҳри

  Т/р ОТМ коди ОТМ номи Профессор-ўқитувчилар сони (асосий штат) Ишчи гуруҳ рақами ва ДТМ ходимлари сони Гурухлар сони Тест ўтказиш санаси, сменаси ва аудиториялар сони Тест ўтказиш жойи 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
  24.04.2017 25.04.2017 26.04.2017 27.04.2017 28.04.2017 29.04.2017
  ТОШКЕНТ ШАҲРИ
  43 328 Тошкент архитектура-қурилиш институти 360 5(5) 12 5 5 2                               ТДИУ
  44 318 Солиқ академияси 36 1     1                              
  45 378 Ўзбекистон давлат консерваторияси 236 8     2 5 1                          
  46 326 Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети 601 20         4 5 5 5 1                  
  47 337 Тошкент кимё-технология институти 379 13                 4 5 4              
  48 325 Миллий рақс ва хореография олий мактаби 32 1                     1              
  49 324 Тошкент давлат иқтисодиёт университети 494 17                       5 5 5 2      
  50 331 Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти 369 12                             3 5 4  
  51 366 Тошкент давлат стоматология институти 187 6                                 1 5
  52 314 Ўзбекистон миллий университети 814 6(5) 27 5 5 5 5 5 2                         УзМУ
  53 315 Тошкент давлат техника университети 797 27           3 5 5 5 5 4              
  54 306 Тошкент ислом университети 102 3                     1 2            
  55 364 Тошкент тиббиёт академияси 592 20                       3 5 5 5 2    
  56 376 Тошкент ирригация ва мелиорация институти 384 7 (5) 13 5 5 3                               ТМИ
  57 380 Тошкент ахборот технологиялар университети 509 17       5 5 5 2                      
  58 336 Тошкент молия институти 461 15             3 5 5 2                
  59 367 Тошкент тиббиёт педиатрия институти 466 16                   3 5 5 3          
  60 350 Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети 163 5                         2 3        
  61 327 Тошкент давлат шарқшунослик институти 294 10                           2 5 3    
  62 329 Миллий рассомчилик ва дизайн институти 193 7                               2 5  
  63 384 Тошкент давлат юридик университети 189 6                                 5 1
              01.05.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 06.05.2017  
  64 377 Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти 195 8 (5) 7 5 2                                 ТАЙЛҚЭИ
  65 334 Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти 252 9   3 5 1                            
  66 383 Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти 268 9         5 4                        
  67 369 Тошкент фармацевтика институти 221 7           1 5 1                    
  68 355 Тошкент давлат педагогика университети 537 18               4 5 5 4              
  69 302 Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети 114 4                     1 3            
  70 373 Тошкент давлат аграр университети 541 18                       2 5 5 5 1    
  71 382 Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти 340 11                               4 5 2
      Тошкент шаҳри бўйича жами: 10126   339                                      

   

   2017-03-24

  Прочитали: 101

  to'liqroq
 • NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARI DIREKTORLARI DIQQATIGA!

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi majlisining 2017 yil 14 martdagi 77-son bayoni bilan ilovada keltirilayotgan nodavlat ta'lim muassasalariga litsenziyalar va litsenziya bitimlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish tavsiya etilganligini ma'lum qilamiz.

  Axborot xizmati.

   2017-03-17

  Прочитали: 400

  to'liqroq
 • NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARIGA LITSENZIYALAR BERILDI

  NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARIGA LITSENZIYALAR BERILDI

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi majlisining 2017 yil 22 fevraldagi 76-son bayoni bilan ilovada keltirilayotgan nodavlat ta'lim muassasalariga litsenziyalar va litsenziya bitimlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish tavsiya etilganligini ma'lum qilamiz.

  Вазирлар Маҳкамасининг нодавлат таълим муассасалари фаолиятини лицензиялаш комиссияси мажлисининг 76-сон баёнига 1-илова

   

  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг нодавлат таълим муассасалари фаолиятини лицензиялаш комиссияси ишчи органи хулосаси асосида лицензия беришга, лицензиянинг амал қилиш муддатини узайтиришга ва лицензияни қайта расмийлаштириш тавсия этилган нодавлат таълим муассасалари

   

  Юридик шахс номи ва манзили

  Фаолияти

  Ишчи орган хулосаси

  I. Мактабгача таълим тури бўйича

  I. Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш таълим тури бўйича

   

  “MERIT EDUCATION" нодавлат таълим муассасаси.

  Юридик манзил: Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Жар ариқ 4-тор кўчаси, 39-уй.

  Фаолият олиб бориладиган манзил:  Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Бодомзор йўли кўчаси, 78-уй

  СТИР: 304468062

  Она тили фани бўйича малака ошириш курси..

  Инглиз тили фани бўйича малака ошириш курси.

  Рус тили фани бўйича малака ошириш курси.

  Физика фани бўйича малака ошириш курси.

  Бухгалтерия хисоби фани бўйича малака ошириш курси.

  Лицензия бериш тавсия этилади

   

  “NEW OPPORTUNITY” нодавлат таълим муассасаси.

  Юридик манзил: Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, А.Темур шох кўчаси, 118-уй.

  Фаолият олиб бориладиган манзил: Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Ш.Рашидов кўчаси, 16-уй.

  СТИР: 301691295

  “Официант предприятия общественного питания” малака ошириш курси

  “Психология межличностных отношений” малака ошириш курси

  “Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений” малака ошириш курси

  2011 йил 28 августда берилган NAS UZ 001. 92200 MO. 0225-05 рақамли лицензиянинг амал қилиш муддатини узайтириш тавсия этилади.

   

  “TERMIZ TA’LIM” нодавлат таълим муассасаси.

  Юридик манзил: Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри, Тараққиёт кўчаси, 36а-уй.

  Фаолият олиб бориладиган манзил: Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри, Тараққиёт кўчаси, 36а-уй.

  СТИР: 303900436

  Профессионал риэлторларни қайта тайёрлаш  курси.

  Баҳоловчи мутахассисларни қайта тайёрлаш курси.

  Товар хом-ашё биржаси профессионал брокерларини қайта тайёрлаш курси.

  Бошланғич бухгалтерия қайта тайёрлаш курси.

  Лицензия бериш тавсия этилади

   

  “TECH SYSTEM STAR " нодавлат таълим муассасаси.

  Юридик манзил: Сирдарё вилояти, Гулистон шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 54 -уй.

  Фаолият олиб бориладиган манзил: Сирдарё вилояти, Гулистон шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 54 -уй.

  СТИР: 304332074

  Мулкчилик шаклидан қатъий назар барча корхона ва ташкилотларнинг раҳбар муҳандис-техник ва бошқа ходимларини Меҳнат муҳофазаси ҳамда хавфсизлик техникаси бўйича малака ошириш курси.

  Программа по переподготовке ИТР автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

  Программа по переподготовке машинистов компрессорной установки автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

  Программа по переподготовке наполнителей автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

  Лицензия бериш тавсия этилади

  Программа по переподготовке операторов автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

  Программа по переподготовки ИТР эксплуатирующие сосудов работающих под давлением.

  Программа по переподготовки ИТР эксплуатирующие паровых и водогрейных котлов.

  Программа по переподготовки рабочих по профессии машиниста оператора паровых и водогрейных котлов.

  Программа по переподготовки рабочих обслуживающие сосуды работающих под давлением.

  Программа по переподготовки рабочих по профессии машинистов (крановщиков) мостовых, козловых кранов.

  Программа по переподготовки рабочих по профессии «Стропальщик».

  Программа по переподготовки рабочих по профессии машинистов (крановщиков) автомобильных, гусеничных и пневмоколесных кранов.

   

  Вазирлар Маҳкамасининг нодавлат таълим муассасалари фаолиятини лицензиялаш комиссияси мажлисининг

  76-сон баёнига 2-илова

   

  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг нодавлат таълим муассасалари фаолиятини лицензиялаш комиссияси ишчи органи хулосаси асосида лицензия битимига ўзгартириш ва қўшимча киритишга тавсия этилган нодавлат таълим муассасалари

   

  Юридик шахс номи ва манзили

  Фаолияти

  Ишчи орган хулосаси

  I. Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш таълим тури бўйича

   

  “FERDIL OMAD USTOZ” нодавлат таълим муассасаси

  Юридик манзил: Қашқадарё вилоят, Қарши шаҳар,  А.Темур кўчаси 20-уй.

  Фаолият олиб бориладиган манзил: Қашқадарё вилоят, Қарши шаҳар,  А.Темур кўчаси 20-уй.

  СТИР: 303432686

  Бичиш-тикиш бўйича малака ошириш курси.

  Бисерли декорация бўйича малака ошириш курси.

  Парда тикиш бўйича малака ошириш курси.

  Уйғур ва европа таомлари бўйича малака ошириш курси.

  Лицензия битимига қўшимча ва ўзгартириш киритиш тавсия этилади

   

  “MUHARRAM UNIVERSAL INTELLEKT” нодавлат таълим муассасаси.

  Юридик манзил: Тошкент шаҳри, Яшнабод тумани, Авиасозлар-1 мавзеси, 18 уй.

  Фаолият олиб бориладиган манзил: Тошкент шаҳри, Яшнабод тумани, Авиасозлар-1 мавзеси, 18 уй.

  СТИР:  302589104

  Босқичли инглиз тили малака ошириш курси.

  Офис менежер учун компьютер саводхонлиги малака ошириш курси.

  2016 йил 27 декабрдаги NAS UZ 001. MО. 0801-05 рақамли лицензия битимига қўшимча ва ўзгартириш киритиш тавсия этилади

   

  “EFFECT MOLIYA O`QUV” нодавлат таълим муассасаси.

  Юридик манзил: Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Амир Темур шох кўчаси ва Х.Эргашев кўчаси, 2а-уй, 29-хонадон.

  Фаолият олиб бориладиган манзил:

  1. Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Марказ 6-даҳаси, 84-уй;

  2. Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 11-уй.

  СТИР: 302967360

  Рус тили фани малака ошириш курси.

  Она тили фани малака ошириш курси.

  Инглиз тили фани малака ошириш курси.

  Биология фани малака ошириш курси.

  Кимё фани малака ошириш курси.

  Математика фани малака ошириш курси.

  Информатика фани малака ошириш курси.

  Бухгалтерия ҳисоби назарияси фани малака ошириш курси.

  Электрогазпайвандчи фани малака ошириш курси.

  Электр тармоқлари ва жиҳозларини йиғиш, ишлатиш, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш фани малака ошириш курси.

  Электр жиҳозлари фани малака ошириш курси.

  Электр ускуналарини ишлатиш қоидалари фани малака ошириш курси.

  Тикувчилик фани малака ошириш курси.

  Пазандачилик асослари фани малака ошириш курси.

  Автомобилларга техник хизмат кўрсатиш фани малака ошириш курси.

  Чилангарлик иши фани малака ошириш курси.

  Заргарлик буюмларини тайёрлаш технологияси фани малака ошириш курси.

  Кўтарма механизмлар тузилиши, уларга техник хизмат кўрсатиш, уларни ўрнатиш ва таъмирлаш фани малака ошириш курси.

  Сартарошлик, маникюр ва педикюр ишлари технологияси фани малака ошириш курси.

  Сув таъминоти ва оқава сувлар тармоқлари жиҳозларини ўрнатиш, монтаж қилиш, улардан фойдаланиш ва таъмирлаш фани малака ошириш курси.

  Газ сув таъминоти тизимлари автоматикаси ва назорат-ўлчов асбоблари фани малака ошириш курси.

  Биноларнинг сантехника қурилмалари ва жиҳозлари фани малака ошириш курси.

  Радиоэлектрон-телевизион қурилмалар ва аппаратларни таъмирлаш ва хизмат кўрсатиш фани малака ошириш курси.

  Радиотехника ва антенналар фани малака ошириш курси.

  Ўлчаш техника асослари фани малака ошириш курси.

  Электротехника асослари ва микроэлектроника фани малака ошириш курси.

  Телевидения асослари фани малака ошириш курси.

  Мобил телефонларига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш фани малака ошириш курси.

  2014 йил 15 декабрдаги NAS UZ 001. МО. 0479-05 рақамли лицензия битимига Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 11-уй манзилида фаолият олиб бориши учун қўшимча ва ўзгартириш киритиш тавсия этилади.

   

  “SOFTLINE EDUCATION" нодавлат таълим муассасаси.

  Юридик манзил:  Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Афросиёб кўчаси, 10/2 уй.

  Фаолият олиб бориладиган манзил: Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Афросиёб кўчаси, 10/2 уй.

  СТИР:  301603814

  «Kaspersky Endpoint Security and Management» малака ошириш курси.

  «Курс по системам хранения данных компании Huawei» малака ошириш курси.

  2015 йил 11 сентябрдаги NAS UZ 001. MO 0504-05, рақамли лицензия битимига қўшимча ва ўзгартириш киритиш тавсия этилади

   

   2017-02-27

  Прочитали: 915

  to'liqroq
 • Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi majlisining bayoni

  Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi majlisining bayoni

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi majlisining 2017 yil 06 fevraldagi 75-son bayoni bilan ilovada keltirilayotgan nodavlat ta'lim muassasalariga litsenziyalar va litsenziya bitimlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish tavsiya etilganligini ma'lum qilamiz.

   

  Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi majlisining 75-son bayoniga 1-ilova

   

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi ishchi organi xulosasi asosida litsenziya berishga, litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirishga va litsenziyani qayta rasmiylashtirish tavsiya etilgan nodavlat ta'lim muassasalari

   

  Yuridik shaxs nomi va manzili

  Faoliyati

  Ishchi organ xulosasi

  I. Maktabgacha ta'lim turi bo‘yicha

   

  1.                      

  MOXI-MUBIN ZIYO" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Namangan viloyati, Namangan shahri, O‘rikzor ko‘chasi, 24 –uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Namangan viloyati, Namangan shahri, O‘rikzor ko‘chasi, 24 –uy.

  STIR: 304196330

  1.          Katta yosh guruhi.

  2.          Maktabga tayyorlov guruhi

  Litsenziya berish tavsiya etiladi

  II. Maktabdan tashqari ta'lim turi bo‘yicha

   

  2.                      

  SMALL POSTULATE” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani Amir Temur shox ko‘chasi 25 - uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, M.Ulug‘bek tumani, Feruza mavzesi, 223-sonli UO‘TM.

  STIR: 304299581

  1.         Rus tili fani to‘garagi.

  2.         Matematika fani to‘garagi.

  3.         Kimyo fani to‘garagi.

  4.         Fizika fani to‘garagi.

  5.         Biologiya fani to‘garagi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  III. Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ta'lim turi bo‘yicha

   

  3.                      

  DONO EDUCATION" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Elbek ko‘chasi, 8-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, O‘zbekiston shoh ko‘chasi, 55-uy.

  STIR: 304427184

  1.         Aktyorlik mahorati yo‘nalishi bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  4.                      

  SUNNY DESTINY FUTURE" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Andijon viloyati, Andijon shahri, Tor Qirg‘iz ko‘chasi, 7 uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Andijon viloyati, Andijon shahri, Istiqlol ko‘chasi, 9 uy.

  STIR: 303997925

  1.         Pazandachilik bo‘yicha malaka oshirish kursi

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  5.                      

  REAL SAID LAND" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Farg‘ona viloyati, Quva tumani, “Iftixor” q.f.y. Qayirma qishlog‘i, 22-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Farg‘ona viloyati, Quva shahri, Qayqubod ko‘chasi, 1-uy.

  STIR: 304052748

  1.         Rus tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  6.                      

  PARKENT MARJONLARI" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent viloyati, Parkent tumani, Parkent shahri, Istiqbol MFY, A.Navoiy ko‘chasi.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent viloyati, Parkent tumani, Parkent shahri, Istiqbol MFY, A.Navoiy ko‘chasi.

  STIR: 207245333

  1.         Rus tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  2.         Tikuvchilik fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  3.         Qandolatchilik fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  4.         Erkaklar sartaroshligi fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  7.                      

  TEACHME" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahar, Yunusobod tumani, 19-mavze, 31-uy, 146-xonadon.

  Faoliyat olib boriladigan manzil:

  1. Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Bog‘ishamol ko‘chasi, 3 uy;

  2. Xorazm viloyati, Urganch shahar, Al-Xorazmiy ko‘chasi, 69-uy;

  STIR: 302899295

  1.         Buxgalteriya xisobi fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2.         1S dasturi bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  3.         Ingliz tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  4.         Matematika fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  5.         Kimyo fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  6.         Biologiya fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  7.         Tarix fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  8.         Fizika fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  9.         Ona tili va adabiyoti fani bo‘yicha malaka oshirish kursi..

  2014 yil 17 dekabrda rasmiylashtirilgan NAS UZ 001. MO. 0486-05 raqamli litsenziya yuridik manzil Toshkent shahar, Yunusobod tumani, 19-mavze, 31-uy 146-xonadon manziligi o‘zgarganligi uchun qayta rasmiylashtirishga tavsiya etiladi.

           

   

  Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi majlisining 75-son bayoniga 2-ilova

   

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi ishchi organi xulosasi asosida litsenziya bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritishga tavsiya etilgan nodavlat ta'lim muassasalari

   

  Yuridik shaxs nomi va manzili

  Faoliyati

  Ishchi organ xulosasi

  I. Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ta'lim turi bo‘yicha

  1.            

  SOFTLINE EDUCATION" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil:  Toshkent shahar, Mirobod tumani, Afrosiyob ko‘chasi, 10/2 uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar, Mirobod tumani, Afrosiyob ko‘chasi, 10/2 uy.

  STIR:  301603814

  1.         «Administrator servera - Sistemnыy administrator Windows Server 2008 (Uroven Enterprise)» malaka oshirish kursi.

  2.         «Administrator servera - Sistemnыy administrator Windows Server 2012 (Uroven Enterprise Entry)» malaka oshirish kur0si.

  3.         «Administrator servera - Sistemnыy administrator Windows Server 2012 (Uroven Enterprise Intermediate)» malaka oshirish kursi.

  4.         «Administrator informatsionno – vыchislitelnoy seti - Ob'edinennыe Kommunikatsii Microsoft» malaka oshirish kursi.

  5.         «Informatsionnaya bezopasnost» malaka oshirish kursi.

  6.         «Montaj kompyuternыx setey - Kurs po setevыm texnologiyam i upravleniyu sistemnыmi ustroystvami Huawei» malaka oshirish kursi.

  NAS UZ 001. MO 0504-05, raqamli litsenziyaning 2015 yil 11 sentyabrdagi bitimiga qo‘shimcha va o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  2.            

  “LET’S ANIMATE” nodavlat ta'lim muassasasi

  Yuridik manzil:  Toshkent  shahar  Uchtepa tumani, Tavallo ko‘chasi 30-a uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil:

  1. Toshkent  shahar  Chilonzor tumani, Muqimiy ko‘chasi 178 uy.

  2. Toshkent  shahar  Shayxontohur tumani, Xadra mavzesi 12”A” - uy

  STIR: 303043989

  1.         “Graficheskiy i poligraficheskiy dizayn” malaka oshirish kursi.

  2.         “Sozdanie dizayna Interera” malaka oshirish kursi.

  3.         “Sozdanie fotografii” malaka oshirish kursi.

  NAS UZ 001. MO 0646-05 raqamli litsenziyaning 2015 yil 18 dekabrdagi bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish tavsiya etiladi

  3.            

  RISINGPOWER EDUCATION" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil:  Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 6-mavze, Moyqo‘rg‘on ko‘chasi, 39-a uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 6-mavze, Moyqo‘rg‘on ko‘chasi, 39-a uy.

  STIR:  304368044

  1.         Rus tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2.         Informatika va axborot texnologiyalari fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  3.         Iqtisod va biznes asoslari fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  NAS UZ 001. MO. 0825-05 rvqamli litsenziyaning 2017 yil 30 yanvardagi bitimiga qo‘shimcha va o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  4.            

  PROMIND EDUCATION" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Bunyodkor shox ko‘chasi 52-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Bunyodkor shox ko‘chasi 52-uy, “Integro” biznes markazi 1 etaj, V-blok  27-28.

  STIR: 304277435

  1.         Fizika fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2.         Tarix fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  3.         Buxgalteriya hisobi fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  NAS UZ 001. MO. 0824-05 raqamli litsenziyaning 2017 yil 30 yanvardagi bitimiga qo‘shimcha va o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  Axborot xizmati

   2017-02-23

  Прочитали: 653

  to'liqroq
 • Nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash to`g`risida

  Nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash to`g`risida

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi majlisining 2017 yil 30 yanvardagi 74-son bayoni bilan ilovada keltirilayotgan nodavlat ta'lim muassasalariga litsenziyalar va litsenziya bitimlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish tavsiya etilganligini ma'lum qilamiz.

   

  Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi majlisining

  74-son bayoniga 1-ilova

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi ishchi organi xulosasi asosida litsenziya berishga, litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirishga tavsiya etilgan nodavlat ta'lim muassasalari

   

  Yuridik shaxs nomi va manzili

  Faoliyati

  Ishchi organ xulosasi

  I. Maktabgacha ta'lim turi bo‘yicha

  1.        

  SHIRINTOY BILIMDON" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Namangan viloyati, Norin tumani, Uchtepa QFY, Yuqori Cho‘ja MFY, Mustaqilik ko‘chasi, 2 –uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Namangan viloyati, Norin tumani, Uchtepa QFY, Yuqori Cho‘ja MFY, Mustaqilik ko‘chasi, 2 –uy.

  STIR: 304018029

  1.          Ilk yosh guruhi.

  2.          Katta yosh guruhi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  2.        

  FUNNY EDUCATION" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Yashnobod tumani, S.Azimov qo‘chasi, 13-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Yashnobod tumani, S.Azimov qo‘chasi, 13-uy.

  STIR: 304375789

  Qisqa muddatli guruhlar:

  1.         Rivojlantirish guruhi

  2.         Kelajakdagi o‘quvchi

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  3.        

  QUVNOQ VUNDERKIND" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Uchtepa tumani, O‘rikzor dahasi, Samarbonu qo‘chasi, 1-A uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Uchtepa tumani, O‘rikzor dahasi, Samarbonu qo‘chasi, 1-A uy.

  STIR: 304363448

  Qisqa muddatli guruhlar:

  1.         Kelajakdagi o‘quvchi

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  4.        

  TASHKENT INTERNATIONAL PRE-K" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Beshchinor ko‘chasi, 41-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Beshchinor ko‘chasi, 41-uy.

  STIR: 207117959

  Qisqa muddatli guruhlar:

  1.         Rivojlantirish guruhi

  2.         Kelajakdagi o‘quvchi

  2014 yil 31 iyulda berilgan NAS UZ 001. MT. 0165-05 raqamli litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirish va yuridik manzil Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Beshchinor ko‘chasi, 41-uyga o‘zgarganligi uchun qayta rasmiylashtirish tavsiya etiladi

  5.        

  INNOVATIVE INITIATIVES INSTITUTE" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Buyuk ipak yo‘li ko‘chasi, 77-uy

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Buyuk ipak yo‘li ko‘chasi, 77-uy

  STIR:  207164481

  Qisqa muddatli guruhlar:

  1.         Rivojlantirish guruhi

  2.         Kelajakdagi o‘quvchi

  2015 yil 11 sentyabrda berilgan  NAS UZ 001. MT 0209-05 raqamli litsenziya yuridik manzil Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Buyuk ipak yo‘li ko‘chasi, 77-uyga o‘zgarganligi uchun qayta rasmiylashtirish tavsiya etiladi.

  6.        

  SOLNECHNIY KRUG" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Gulobod ko‘chasi, 4-uy, 2-xonadon.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Gulobod ko‘chasi, 4-uy, 2-xonadon.

  STIR:  304452241

  Qisqa muddatli guruhlar:

  1.         Rivojlantirish guruhi.

  2.         Kelajakdagi o‘quvchi guruhi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  7.        

  PROBLESKI NADEJDI" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Buxoro viloyati, Buxoro shahri, A.Jomiy ko‘chasi, 5-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Buxoro viloyati, Buxoro shahri, A.Jomiy ko‘chasi, 5-uy.

  STIR:  304445724

  Qisqa muddatli guruhlar:

  1.         Rivojlantirish guruhi.

  2.         Kelajakdagi o‘quvchi guruhi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  8.        

  REGISTON YULDUZI" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Samarkand shahri, Quyi Xo‘jasoat mahallasi.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Samarkand shahri, Quyi Xo‘jasoat mahallasi.

  STIR:  207134305

  1.          Ilk yosh guruhi.

  2.          Kichik yosh guruhi.

  3.          Maktabga tayyorlov guruhi.

  2015 yil 20 yanvarda berilgan NAS UZ 001  MT 0187-05  raqamli litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirish tavsiya etiladi.

  9.        

  BILIM POEZDI" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Mirobod tumani, Nukus ko‘chasi, 26-uy, 1-xonadon.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Mirobod tumani, Nukus ko‘chasi, 26-uy, 1-xonadon.

  STIR:  207130334

  Qisqa muddatli guruhlar:

  1.       Katta yosh guruhi.

  2.       Maktabga tayyorlov guruhi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  II. Umumiy o‘rta ta'lim turi bo‘yicha

  10.    

  GLOBAL INNOVATION DEVELOPMENT" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Namangan shahri, Q.Otamirzaev ko‘chasi, 23-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Namangan shahri, Q.Otamirzaev ko‘chasi, 23-uy.

  STIR: 303919688

  1.         Umumiy o‘rta ta'lim (boshlang‘ich ta'lim 1-4- sinflar)

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  III. Maktabdan tashqari ta'lim turi bo‘yicha

  11.    

  INNOVATIVE INITIATIVES INSTITUTE" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Buyuk ipak yo‘li ko‘chasi, 77-uy

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Buyuk ipak yo‘li ko‘chasi, 77-uy

  STIR:  207164481

  1.         Ingliz tili fani to‘garagi

  2.         Matematika fani to‘garagi

  2013 yil 27 mayda berilgan  NAS UZ 001. 92200 TT 0057-05 raqamli litsenziya yuridik manzil Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Buyuk ipak yo‘li ko‘chasi, 77-uyga o‘zgarganligi uchun qayta rasmiylashtirish tavsiya etiladi.

  12.    

  INTELLIGENT PERCEPTION" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent viloyati, Yangiyo‘l tumani, Yangiyo‘l shahar, Toshkent prospekti.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent viloyati, Yangiyo‘l tumani, Yangiyo‘l shahar, Toshkent prospekti

  STIR: 304064090

  1.         Odob-ahloq asoslari to‘garagi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  13.    

  RISINGPOWER EDUCATION" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 6-mavze, Moyqo‘rg‘on ko‘chasi, 39-a uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 6-mavze, Moyqo‘rg‘on ko‘chasi, 39-a uy.

  STIR: 304368044

  1.         Ona tili va adabiyoti fani to‘garagi.

  2.         Rus tili fani to‘garagi.

  3.         Biologiya fani to‘garagi.

  4.         Geografiya fani to‘garagi.

  5.         Kimyo fani to‘garagi.

  6.         Fizika fani to‘garagi.

  7.         Tarix fani to‘garagi.

  8.         Matematika fani to‘garagi.

  9.         Oila psixologiyasi fani to‘garagi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  14.    

  EVER GLOBAL NETWORK" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mehrjon tor ko‘chasi 61-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mehrjon tor ko‘chasi 61-uy.

  STIR: 301178520

  1.         Jismoniy tarbiya fani to‘garagi.

  2.         Matematika fani to‘garagi.

  3.         Tarix fani to‘garagi.

  4.         Okrujayuщiy nas mir fani to‘garagi.

  5.         Biologiya fani to‘garagi.

  6.         Sovremennaya ximiya fani to‘garagi.

  2016 yil 3 avgustda berilgan NAS UZ 001. 92200 TT. 0029-05 raqamli litsenziya yuridik manzil Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mehrjon tor ko‘chasi 61-uyga o‘zgarganligi uchun qayta rasmiylashtirish tavsiya etiladi.

  15.    

  AQL CHARXI MASKANI” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Navoiy ko‘chasi 38 uy, 11-xonadon.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Navoiy shahri, Xalqlar do‘stligi ko‘chasi 44 A uy.

  STIR: 301957097

  1.         Ona tili va adabiyoti fani to‘garagi.

  2.         Kimyo fani to‘garagi.

  3.         Tarix fani to‘garagi.

  4.         Matematika fani to‘garagi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  IV. Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ta'lim turi bo‘yicha

  16.    

  INTELLIGENT PERCEPTION" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent viloyati, Yangiyo‘l tumani, Yangiyo‘l shahar, Toshkent prospekti.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent viloyati, Yangiyo‘l tumani, Yangiyo‘l shahar, Toshkent prospekti

  STIR: 304064090

  1.         Odob-ahloq asoslari malaka oshirish kursi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  17.    

  “UMID KRISTAL KIMYO” nodavlat ta'lim muassasasi

  Yuridik manzil: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani, Yalong‘och mavzesi, 109-uy, 6-xonadon.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani, Mustaqillik ko‘chasi 68-uy.

  STIR: 207130707

  1.         Kimyo fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  2.         Biologiya fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  3.         Ona tili va adabiyoti fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2011 yil 24 noyabrda berilgan NAS UZ 001. 92200 MO.0262-05 raqamli litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirish tavsiya etiladi.

  18.    

  INNOVATIVE INITIATIVES INSTITUTE" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Buyuk ipak yo‘li ko‘chasi, 77-uy

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Buyuk ipak yo‘li ko‘chasi, 77-uy

  STIR:  207164481

  1.         Ingliz tili fani (CEFR dasturi) bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2013 yil 27 mayda berilgan  NAS UZ 001. 92200 MO 0344-05 raqamli litsenziya yuridik manzil Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Buyuk ipak yo‘li ko‘chasi, 77-uyga o‘zgarganligi uchun qayta rasmiylashtirish tavsiya etiladi.

  19.    

  “LIFELONG LEARNING” nodavlat ta'lim muassasasi

  Yuridik manzil:  Toshkent shahri Shayxontoxur tumani G‘ofur G‘ulom ko‘chasi 7 uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri Shayxontoxur tumani G‘ofur G‘ulom ko‘chasi 7 uy.

  STIR: 303908764

  1.         Matematika fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2.         Kimyo fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  3.         Fizika fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  4.         Ingliz tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  20.    

  TRAVEL STUDY" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Labzak ko‘chasi, 1-a uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Labzak ko‘chasi, 1-a uy.

  STIR:  301683068

  1.         “Ofitsiant-barmen” malaka oshirish kursi

  2.         “Menedjment gostinichnogo i restorannogo biznesa” malaka oshirish kursi

  2011 yil 31 mayda berilgan NAS UZ 001. 92200 MO.0213-05 raqamli litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirish tavsiya etiladi.

  21.    

  CLEVER GENERATION” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Samarqand Darboza ko‘chasi, 3 “V” uy, 19 xonadon.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar, Mirobod tumani, Bextereva ko‘chasi, 103 uy.

  STIR: 303732280

  1.         Biologiya fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2.         O‘zbek tili va adabiyoti fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  3.         Rus tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  22.    

  PROMIND EDUCATION" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Bunyodkor shox ko‘chasi 52-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Bunyodkor shox ko‘chasi 52-uy.

  STIR: 304277435

  1.         Matematika fani malaka oshirish kursi.

  2.         Kimyo fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  3.         Biologiya fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  4.         Ona tili va adabiyoti fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  5.         Ingliz tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  6.         Rus tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  23.    

  RISINGPOWER EDUCATION" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 6-mavze, Moyqo‘rg‘on ko‘chasi, 39-a uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 6-mavze, Moyqo‘rg‘on ko‘chasi, 39-a uy.

  STIR: 304368044

  1.         Matematika fani malaka oshirish kursi.

  2.         Fizika fani malaka oshirish kursi.

  3.         Tarix fani malaka oshirish kursi.

  4.         Ona tili va adabiyoti fani malaka oshirish kursi

  5.         Kimyo fani malaka oshirish kursi

  6.         Biologiya fani malaka oshirish kursi

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  24.    

  NUKUS SANAAT NAMUNA" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Nukus shahar, 24-kichik tuman, 52-uy, 4-xonadon.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Nukus shahar, To‘rtko‘l tor ko‘chasi, 177-a uy.

  STIR: 304403934

  1.         “Mehnat muxofazasi bo‘yicha korxona va tashkilotlarning raxbar va muxandis texnik xodimlarini”  malaka oshirish kursi.

  2.         Gaz to‘ldirish shaxobchalari operatori va gaz to‘ldiruvchisi malaka oshirish kursi.

  3.         Elektr payvandchi va gaz payvandchilarning malakasini oshirish kursi.

  4.         “Gaz-montaj va ta'minoti chilangari” malaka oshirish kursi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  25.    

  KRISTALL BLESK SERVIS" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko‘chasi, 12-a uy, 14-xonadon.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus shahar, A.Dosnazarov ko‘chasi, 18-uy.

  STIR:  304374465

  1.         Matematika fani malaka oshirish kursi.

  2.         Fizika fani malaka oshirish kursi.

  3.         Kimyo fani malaka oshirish kursi

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  26.    

  GO AHEAD” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahar Shayxontoxur tumani, Furqat ko‘chasi 1 uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar, Shayxontoxur tumani, Furqat ko‘chasi 1 uy.

  STIR: 302972317

  1.         Ingliz tili malaka oshirish kursi.

  2.         Ona tili va adabiyoti malaka oshirish kursi.

  3.         Kimyo malaka oshirish kursi.

  4.         Fizika malaka oshirish kursi.

  5.         Tarix malaka oshirish kursi.

  6.         Matematika malaka oshirish kursi.

  7.         Xitoy tili malaka oshirish kursi.

  8.         Koreys tili malaka oshirish kursi.

  9.         Rus tili va adabiyoti (rus tili guruhlari uchun) - malaka oshirish kursi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  27.    

  LIDER BUXGALTER” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Farg‘ona viloyati, Qo‘qon shahar, Obod yurt ko‘chasi, 113/24-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil:

  1. Farg‘ona viloyati, Qo‘qon shahar, Istiqlol ko‘chasi, 18-uy

  2. Farg‘ona shahar Yuksalish ko‘chasi (sobiq Quvasoy) 104 b-uy

  STIR: 301913974

  1.         Buxgalteriya hisobi nazariyasi fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2011 yil 28 avgustda berilgan NAS UZ 001. 92200 MO. 0235-05 raqamli litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirish tavsiya etiladi.

  28.    

  AQL CHARXI MASKANI” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Navoiy ko‘chasi 38 uy, 11-xonadon.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Navoiy shahri, Xalqlar do‘stligi ko‘chasi 44 A uy.

  STIR: 301957097

  1.         Milliy guruhlarda rus tili fanidan malaka oshirish kursi.

  2.         Kimyo fanidan malaka oshirish kursi.

  2011 yil 24 noyabrda berilgan NAS UZ 001. 92200 MO. 0260-05 raqamli litsenziyaning amal qilish muddatini uzaytirish tavsiya etiladi

  29.    

  NAZOKAT-NAFIS” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Farg‘ona viloyati, Bag‘dod tumani, Qo‘shchinor ko‘chasi, 30-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Farg‘ona viloyati, Bag‘dod tumani, Qo‘shchinor ko‘chasi, 30-uy.

  STIR: 206728000

  1.         Kompyuter savodxonligi fani malaka oshirish kursi.

  2.         Pazandachilik va qandolatchilik fani malaka oshirish kursi.

  3.         Tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirish fani malaka oshirish kursi.

  4.         Tikuv buyumlari texnologiyasi fani malaka oshirish kursi.

  5.         Libos dizayni fani malaka oshirish kursi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

  30.    

  “INSPIRING EDUCATION” nodavlat ta'lim muassasasi

  Yuridik manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Muqimiy ko‘chasi, 24A-uy

  Faoliyat olib boriladigan manzil:

  1.    Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Muqimiy ko‘chasi, 24A-uy

  2.    Toshkent shahar, Olmazor tumani, Farobiy ko‘chasi, 338A-uy

  STIR: 303830018

  1.         Kimyo malaka oshirish kursi.

  2.         Fizika malaka oshirish kursi.

  3.         Ingliz tili malaka oshirish kursi.

  Litsenziya berish tavsiya etiladi.

   

  Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi majlisining 74-son bayoniga 2-ilova

   

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash komissiyasi ishchi organi xulosasi asosida litsenziya bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritishga tavsiya etilgan nodavlat ta'lim muassasalari

   

  Yuridik shaxs nomi va manzili

  Faoliyati

  Ishchi organ xulosasi

   

  I. Maktabdan tashqari ta'lim turi bo‘yicha

   

   

  1.          

  ASA CORPORATION” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil:  Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Aviasozlar ko‘chasi, 34-uy, 33-xonadon.

  Faoliyat olib boriladigan manzil:  Toshkent shahri, Mirobod tumani, Afroosiyob ko‘chasi, 2-uy

  STIR: 301805246

  Qisqa muddatli guruhlar:

  1.         Rivojlantirish guruhi

  2.         Kelajakdagi o‘quvchi

  2016 yil 3 avgustdagi NAS UZ 001. MT. 0264-05 raqamli litsenziya bitimiga qo‘shimcha Toshkent shahri, Mirobod tumani, Afroosiyob ko‘chasi, 2-uy manzilida faoliyat yuritishi uchun o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  2.          

  “SMART STUDY” nodavlat ta'lim muassasasi

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Feruza mavzesi, 221-son maktab binosi.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Feruza mavzesi, 221-son maktab binosi.

  STIR: 302920333

  1.         Yosh matematik to‘garagi.

  2.         Tasviriy san'at to‘garagi.

  2016 yil 19 dekabrdagi NAS UZ 001. TT. 0135-05 raqamli litsenziya bitimiga qo‘shimcha va o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  II. Maktabdan tashqari ta'lim turi bo‘yicha

  3.          

  ASA CORPORATION” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil:  Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Aviasozlar ko‘chasi, 34-uy, 33-xonadon.

  Faoliyat olib boriladigan manzil:  Toshkent shahri, Mirobod tumani, Afroosiyob ko‘chasi, 2-uy

  STIR: 301805246

  1.         O‘zbek tili va adabiyoti fani to‘garagi.

  2.         Kimyo fani to‘garagi.

  3.         Fizika fani to‘garagi.

  4.         Biologiya fani to‘garagi.

  5.         O‘zbekiston tarixi fani to‘garagi.

  6.         Matematika fani to‘garagi.

  7.         Informatika fani to‘garagi.

  8.         Mental matematika fani to‘garagi.

  9.         Ingliz tili fani to‘garagi.

  2016 yil 3 avgustdagi NAS UZ 001. TT. 0126-05 raqamli litsenziya bitimiga qo‘shimcha Toshkent shahri, Mirobod tumani, Afroosiyob ko‘chasi, 2-uy manzilida faoliyat yuritishi uchun o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  III. Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ta'lim turi bo‘yicha

  4.          

  KITOB ZIYO” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil:  Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Niyozbek yo‘li ko‘chasi, 1-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil:

  1. Toshkent shahar, Mirobod tumani, 328-sonli umumiy o‘rta ta'lim maktabi;

  2. Mirzo Ulug‘bek tumani, O‘zbekiston ovozi ko‘chasi, 21-uy.

  STIR: 207193218

  1.         Biologiya fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2.         Ona tili va adabiyoti fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  3.         Kimyo fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  4.         Tarix fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  5.         Fizika fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  6.         Matematika fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  7.         Rus tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  8.         Ingliz tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2014 yil 15 dekabrdagi NAS UZ 001. MO. 0476-05 raqamli litsenziya bitimiga qo‘shimcha Toshkent shahar, Mirobod tumani, 328-son umumiy o‘rta ta'lim maktabi va  Mirzo Ulug‘bek tumani, O‘zbekiston ovozi ko‘chasi, 21-uy manzillarida faoliyat olib borishi uchun o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  5.          

  ROUND UP” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil:  Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Imom at-Termiziy ko‘chasi 65-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko‘chasi 17-uy

  STIR: 207181762

  1.         Ingliz tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2016 yil 19 dekabrdagi NAS UZ 001. MO. 0787-05 raqamli litsenziya bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish tavsiya etiladi

  6.          

  YUKSAK BILIMLAR MAKONI” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Sirdaryo viloyati, Guliston shahar Navoiy shoh ko‘chasi.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Sirdaryo viloyati, Guliston shahar Navoiy shoh ko‘chasi.

  STIR: 303886414

  1.         Ona tili va adabiyoti fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2016 yil 10 sentyabrdagi NAS UZ 001. MO. 0745-05 raqamli litsenziya bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish tavsiya etiladi

  7.          

  GULHIDA NURLI BARAKA” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, Uyg‘ur ko‘chasi, p/r Shaxriston 12-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, Uyg‘ur ko‘chasi, p/r Shaxriston 12-uy

  STIR: 207142540

  1.          Rus tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2.          Kompyuter savodxonligi fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  3.          Kimyo fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  4.          Sartaroshlik fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  5.          Kosmetologiya fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  6.          Fizika fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  7.          Matematika fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  8.          Massaj fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  9.          Pazandachilik fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  10.      Dizaynerlik (modellashtirish) fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  11.      To‘quvchilik fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  12.      Tikish-bichish fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  13.      Ona tili va adabiyoti fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  14.      Biologiya fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  15.      Buxgalteriya hisobi fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  16.      Tarix fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2012 yil 11 oktyabrdagi NAS UZ 001. 92200 MO. 0296-05 raqamli litsenziya bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish tavsiya etiladi

  8.          

  SENSUS LEARNING CENTRE” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Istiqbol ko‘chasi, 15-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Istiqbol ko‘chasi, 15-uy.

  STIR: 303117515

  1.         Ingliz tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2.         Nemis tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  3.         Matematika fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2015 yil 11 maydagi NAS UZ 001. MO. 0557-05 raqamli litsenziya bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish tavsiya etiladi

  9.          

  MUVAFFAQIIYAT SARI” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahri, Yakkasroy tumani, A.Qaxxor ko‘chasi, 56-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Yakkasroy tumani, A.Qaxxor ko‘chasi, 56-uy.

  STIR: 303528620

  1.         Auditorlar malakasini oshirish kursi

  2.         “Programma spetsialnogo kursa obucheniya po povыshenie kvalifikatsii nalogovыx konsultantov” malaka oshirish kursi

  3.         “Programma obucheniya dlya perepodgotovki auditorov” qayta tayyorlash kursi

  2016 yil 20 apreldagi NAS UZ 001. MO. 0692-05 raqamli litsenziya bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish tavsiya etiladi

  10.       

  MUTAXASSIS PLYUS” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Lutfiy ko‘chasi, 6-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Lutfiy ko‘chasi, 6-uy.

  STIR: 207099547

  1.         Elektromontyor qayta tayyorlash kursi

  2.         Dizelist-elektrik qayta tayyorlash kursi

  2011 yil 3 oktyabrdagi NAS UZ 001. MO 0248-05 raqamli litsenziyaga rasmiylashtirilgan bitimga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish tavsiya etiladi

  11.       

  ZABARJAD ZIYO” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahar, Mirobod tumani, Buyuk Turon ko‘chasi, 41-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar, Mirobod tumani, Buyuk Turon ko‘chasi, 41-uy.

  STIR: 303888371

  1.         Geografiya fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2016 yil 27 dekabrdagi NAS UZ 001. MO. 0810-05 raqamli litsenziya bitimiga o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  12.       

  QUICK EDUCATION GROUP” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani, Oqqo‘rg‘on ko‘chasi, 22-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani, Osiyo ko‘chasi, 17A-uy.

  STIR: 303459834

  1.         Ona tili va adabiyoti fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2.         Fizika fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2016 yil 27 dekabrdagi NAS UZ 001. MO. 0798-05 raqamli litsenziya bitimiga o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  13.         

  ZEBO-ZIYO-NUR" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil:  Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Xasanboy QFY, Baxt ko‘chasi 2-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 2-mavze, 7-uy.

  STIR:  302513941

  1.         Ona tili va adabiyoti fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2.         Kompyuter savodxonligi fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  3.         Buxgalteriya hisobi fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2016 yil 19 dekabrdagi NAS UZ 001. MO. 0795-05 raqamli litsenziya bitimiga qo‘shimcha va o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  14.         

  “UNI GLOBAL EDUCATION” nodavlat ta'lim muassasasi

  Yuridik manzil:  Toshkent shaxar Shayxontoxur tumani, Zulfiyaxonim ko‘chasi 112 uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shaxar Shayxontoxur tumani, Zulfiyaxonim ko‘chasi 112 uy.

  STIR: 304007549

  1.         Rus tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2016 yil 27 dekabrdagi NAS UZ 001. MO. 0797-05 raqamli litsenziya bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish tavsiya etiladi

  15.         

  YANGI BOZORLAR BO’YICHA MUTAXASSISLAR TAYYORLOVCHI MILLIY MARKAZ" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil:  Toshkent shahar, Chilonzor tumani, O‘zbekiston shox ko‘chasi, 49-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, O‘zbekiston shox ko‘chasi, 49-uy.

  STIR: 207105973

  1.         Qimmatli qog‘ozlar bozori va korporativ boshqaruv xodimlari uchun kadrlarni qayta tayyorlash kursi.

  2.         Qimmatli qog‘ozlar bozori va korporativ boshqaruv xodimlari uchun kadrlarni malakasini oshirish kursi.

  3.         Tovar bozorlari (birjalar) uchun kadrlarni qayta tayyorlash kursi.

  4.         Tovar bozorlari (birjalar) uchun kadrlarni malakasini oshirish kursi.

  5.         Mulkni va biznesni baholash xodimlari uchun kadrlarni qayta tayyorlash kursi.

  6.         Mulkni va biznesni baholash xodimlari uchun kadrlarni malakasini oshirish kursi.

  7.         Ko‘chmas mulk bozori uchun kadrlarni (reeltorlarni) qayta tayyorlash kursi.

  8.         Ko‘chmas mulk bozori uchun kadrlarni (reeltorlarni) malakasini oshirish kursi.

  9.         Sud boshqaruvi xodimlari uchun kadrlarni qayta tayyorlash kursi.

  10.      Sud boshqaruvi xodimlari uchun kadrlarni malakasini oshirish kursi.

  11.      Lombardlar uchun kadrlarni qayta tayyorlash kursi.

  12.      Lombardlar uchun kadrlarni malakasini oshirish kursi.

  2016 yil 3 avgustdagi NAS UZ 001. 92200 MO. 0221-05 raqamli litsenziya bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish tavsiya etiladi

  16.         

  MASHRIQ MASH'ALI" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil:  Toshkent shahar Shayxontohur tumani, Navoiy ko‘chasi, 40-uy, “B” blok.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar Shayxontohur tumani, Navoiy ko‘chasi, 40-uy, “B” blok.

  STIR:  301546030

  1.         Buxgalteriya fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2.         Kosmetologiya fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  3.         Milliy hunarmandchilik bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  4.         Stilist vizajist bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  5.         Tikuvchilik bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  6.         Qandolatchilik bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  7.         Erkaklar sartoroshligi bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2016 yil 10 sentyabrdagi NAS UZ 001. MO 0753-05, raqamli litsenziya bitimiga qo‘shimcha va o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  17.         

  “TRAINING GURU” nodavlat ta'lim muassasasi

  Yuridik manzil:  Toshkent shahar Mirzo Ulug‘bek tumani, Mustaqillik ko‘chasi, 59a-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent shahar Mirzo Ulug‘bek tumani, Mustaqillik ko‘chasi, 59a-uy.

  STIR: 207193827

  1.         «Teoreticheskogo obucheniya po oxrane truda dlya rabochix osnovnogo i vspomogatelnogo proizvodstva».

  2.         «Seminar po oxrane truda dlya injenerno-texnicheskix rabotnikov».

  3.         «Razvitiya klyuchevыx navыkov upravleniya».

  4.         «Nalogi i nalgoblojneniya».

  5.         «Pravo v predprinimatelskoy deyatelnosti».

  6.         «Upravlencheskiy uchet (uchebыy)».«Upravlencheskiy uchet 1».

  7.         «Upravlencheskiy uchet 2».

  8.         «Effektivnыy PR (public relations)».

  9.         «Finansovoy menedjment».

  10.      «Finansovoy uchet 1».

  11.      «Finansovoy uchet 2» malaka oshirish kurslari.

  2015 yil 18 dekabrdagi NAS UZ 001. MO 0635-05, raqamli litsenziya bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish tavsiya etiladi

  18.         

  CHIRCHIQ ILM OSIYO MASKANI" nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil:  Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Ma'naviyat (eski Osipenko) ko‘chasi, A.Navoiy kinoteatr binosi.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Ma'naviyat (eski Osipenko) ko‘chasi, A.Navoiy kinoteatr binosi.

  STIR: 203741527

  1.         Ingliz tili fani bo‘yicha malaka oshirish kursi.

  2016 yil 10 sentyabrdagi NAS UZ 001. 92200 MO 0238-05, raqamli litsenziya bitimiga qo‘shimcha va o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi

  19.         

  BIZNES VA INTELLEKTUAL TA’LIM” nodavlat ta'lim muassasasi.

  Yuridik manzil: Farg‘ona shahar, L.Tolstoy ko‘chasi, 57 “A”-uy.

  Faoliyat olib boriladigan manzil: Farg‘ona shahar, L.Tolstoy ko‘chasi, 57 “A”-uy.

  STIR: 303741286

  1.         Mulkni baholash qayta tayyorlash kursi.

  2.         Professional rieltorlarni qayta tayyorlash kursi.

  2016 yil 10 sentyabrdagi  NAS UZ 001. MO. 0755-05 raqamli litsenziya bitimiga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish tavsiya etiladi

   

   2017-02-07

  Прочитали: 1136

  to'liqroq
 • Davlat test markazida davra suxbati tashkil etiladi.

  Davlat test markazida davra suxbati tashkil etiladi.

  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasining mamlakatimizda 2016 yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlarini har tomonlama tahlil qilish hamda Respublika Hukumatining 2017 yil uchun iqtisodiy va ijtimoiy dasturi eng muhim yo’nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilashga bag’ishlangan kengaytirilgan majlisidagi nutqida belgilab berilgan eng muhim masalalar yuzasidan joriy yil 2 fevralda Davlat test markazida davra suxbati tashkil etiladi. Davra suxrabatiga O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasining malakali mutaxassislari ishtirok etishi rejalashtirilgan.

  Axborot xizmati.

   2017-01-31

  Прочитали: 1502

  to'liqroq
 • Chet tili o`qituvchilari diqqatiga!

  Chet tili o`qituvchilari diqqatiga!

  Chet tili o`qituvchilarining bazaviy lavozim maoshlariga oylik ustama belgiliash uchun o`tkaziladigan test sinovlarining “Og`zaki” hamda “Yozma ish” bo`limlari  bo`yicha test savollari namunalari  e`tiboringizga havola etilmoqda.

  Ushbu taqdim etilayatgan mavzular chet tili o`qituvchilariga bo`lib o`tadigan test sinovlariga tayyorlanishi uchun  samarali manbaa bo`lib xizmat qiladi degan umiddamiz. (Yuklab olish)

  Axborot xizmati

   2016-11-19

  Прочитали: 5768

  to'liqroq
 • Abituriyentlar diqqatiga

  Abituriyentlar diqqatiga

  2017/2018-o‘quv yilida O‘zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari, oliy harbiy ta'lim muassasalari, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari (Akademik litsey va Kasb-hunar kollejlari)ga kiruvchilar ta'lim yo‘nalishlari bo‘yicha test sinoviga tayyorgarlik ko‘rish uchun 2016-yil 20-dekabrdan boshlab diagnostik test materiallarini nashr etish boshlandi.

  Barcha xohlovchilar tanlagan yo‘nalishlari bo‘yicha o‘zlarini test topshirish orqali bilim darajalarini sinab borishlari mumkin.

  Buning uchun tanlangan ta'lim yo‘nalishi bo‘yicha test savollari kitoblari va miqdori buyurtma qilinishi lozim. Davlat test markazi tomonidan buyurtma asosida test materiallari (savollar kitoblari va javoblar varaqalari) buyurtmachi manzilga jo‘natiladi.

  Abiturient test sinovi orqali nafaqat o‘z bilimini sinab ko‘radi, balki savollar kitobi va javoblar varaqasi bilan ishlash ko‘nikmasini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

  1 dona savollar kitobi va javoblar varaqasi narxi:

  - oliy, oliy harbiy ta'lim muassasalariga kiruvchilar uchun – 12000 so‘m;

  - o‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalariga kiruvchilar uchun – 6000 so‘m.

   

  Buyurtma berish uchun quyidagi telefon raqamlari orqali murojaat qilish mumkin:

   

  Hudud nomi

  Telefon raqami

  Mas'ul

  1

  Qoraqalpog‘iston Respublikasi

  99891-3723119

  Abdullaev Muzaffar Atajanovich

  2

  Andijon viloyati

  99890-5252763

  Aliev Xusniddin Maxmudovich

  3

  Namangan viloyati

  99891-3652029

  Soliev Ikromjon Komiljonovich

  4

  Farg‘ona viloyati

  99891-6611011

  Shokirov Ismoilxon Ergashevich

  5

  Buxoro viloyati

  99871-2351914

  Devonxona

  6

  Xorazm viloyati

  99891-1909405

  Yakubov Baxtiyor Sabirovich

  7

  Surxondaryo viloyati

  99871-2351914

  Devonxona

  8

  Qashqadaryo viloyati

  99893-4219583

  Imomov A’zam Abduraximovich

  9

  Jizzax viloyati

  99871-2351914

  Devonxona

  10

  Navoiy viloyati

  99891-3080139

  Bekniyozov Nurxon Mardonovich

  11

  Samarqand viloyati

  99891-3135222

  Israyilov Esonboy Xo‘jakeldievich

  12

  Sirdaryo viloyati

  99871-2351914

  Devonxona

  13

  Toshkent viloyati

  99871-2351914

  Devonxona

  14

  Toshkent shahri

  99871-2351914

   

  Devonxona

  Test-konsalting xizmati bo`yicha test materiallarini buyurtma qilish JADVALI

  Til

  TIP

  YO`NALISH (FAN)LAR

  MIQDORI

  Uz

  32

  Ona tili va adabiyoti – Matematika - Fizika

   

  Uz

  33

  Ona tili va adabiyoti - Biologiya - Kimyo

   

  Uz

  34

  Ona tili va adabiyoti – Matematika - Chet tili

   

  Uz

  35

  Ona tili va adabiyoti - Tarix - Ingliz  tili

   

  Uz

  36

  Ona tili va adabiyoti - Tarix - Matematika

   

  Uz

  37

  Ona tili va adabiyoti - Biologiya

   

  Uz

  38

  Ona tili va adabiyoti  - Matematika - Kimyo

   

  Uz

  39

  Ona tili va adabiyoti - Matematika - Geografiya

   

  Uz

  40

  Ona tili va adabiyoti - Tarix - Biologiya

   

  Uz

  41

  Ona tili va adabiyoti - Tarix -

   

  Uz

  42

  Ona tili va adabiyoti - Tarix - Nemis tili

   

  Uz

  43

  Ona tili va adabiyoti - Matematika -

   

  Uz

  44

  Ona tili va adabiyoti - Tarix - Fransuz tili

   

  Uz

  45

  Ona tili va adabiyoti - Fizika – Chet tili

   

  Uz

  46

  Matematika - Fizika – Chet tili

   

  Uz

  47

  Ona tili va adabiyoti - Matematika - Biologiya

   

  Uz

  48

  Matematika Fizika - Ingliz tili

   

  Uz

  49

  Biolgiya - Kimyo - Ingliz tili

   

  Uz

  50

  Ona tili va adabiyoti - Matematika - Ingliz tili

   

  Uz

  51

  Ona tili va adabiyoti - Matematika - Nemis tili

   

  Uz

  54

  Ona tili va adabiyoti - Matematika - Fransuz tili

   

  Ru

  101

  Русский язык и литература - История - Иностранные языки

   

  Ru

  102

  Русский язык и литература -  Математика  (r) - Физика (r)

   

  Ru

  103

  Русский язык и литература - Биология (r) - Химия (r)

   

  Ru

  104

  Русский язык и литература -  Математика (r) - Иностранные языки

   

  Ru

  105

  Русский язык и литература - История – Инглиз тили

   

  Ru

  106

  Русский язык и литература - История - Математика (r)

   

  Ru

  108

  Русский язык и литература -  Математика (r) - Химия (r)

   

  Ru

  109

  Русский язык и литература -  Математика (r) - География (r)

   

  Ru

  110

  Русский язык и литература - История - Биология (r)

   

  Ru

  111

  Русский язык и литература - История -

   

  Ru

  112

  Русский язык и литература - История – Немис тили

   

  Ru

  114

  Русский язык и литература - История – Француз тили

   

  Ru

  116

  Русский язык и литература - История – Она тили ва адабиёти

   

  Ru

  117

  Русский язык и литература -  Математика (r) - Биология (r)

   

  Ru

  118

  Математика (r) - Физика (r) – Инглиз тили

   

  Ru

  119

  Русский язык и литература - История – Қорақалпоқ тили ва адабиёти

   

  Ru

  120

  Русский язык и литература -  Математика (r) – Инглиз тили

   

  Ru

  125

  Русский язык и литература -  Математика (r) -

   

  Ru

  144

  Русский язык и литература - Biologiya (r) -

   

  Ru

  151

  Русский язык и литература -  Математика (r) – Немис тили

   

  Ru

  154

  Русский язык и литература -  Математика (r) – Француз тили

   

  Qq

  231

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti  - Tariyx - Shet tili

   

  Qq

  232

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti - Matematika (q) - Fizika (q)

   

  Qq

  233

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti - Biologiya (q) - Kimyo (q)

   

  Qq

  235

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti - Tariyx - Ingliz tili

   

  Qq

  236

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti - Tariyx - Matematika (q)

   

  Qq

  237

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti - Biologiya (q) -

   

  Qq

  238

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti -  Matematika (q) - Kimyo (q)

   

  Qq

  239

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti -  Matematika (q) - Geografiya (q)

   

  Qq

  240

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti - Tariyx - Biologiya (q)

   

  Qq

  241

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti - Tariyx -

   

  Qq

  242

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti - Tariyx - Nemis tili

   

  Qq

  244

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti - Tariyx - Fransuz tili

   

  Qq

  247

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti -  Matematika (q) - Biologiya (q)

   

  Qq

  248

  Matematika (q) Fizika (q) - Ingliz tili

   

  Qq

  249

  Matematika (q) Fizika (q) - Shet tili

   

  Qq

  250

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti -  Matematika (q) - Ingliz tili

   

  Qq

  251

  Qoraqalpoq tili va adabiyoti - Matematika (q) - Nemis tili

   

   

   

  Jami

   

  Axborot xizmati

   

   2016-11-17

  Прочитали: 17877

  to'liqroq
 • Oliy ta’lim muassasalari diqqatiga!

  Oliy ta’lim muassasalari diqqatiga!

   2016-11-17

  Прочитали: 4585

  to'liqroq
 • 2017 yilda attestatsiyadan o‘tadigan oliy ta'lim muassasalari diqqatiga!

  2017 yilda attestatsiyadan o‘tadigan oliy ta'lim muassasalari diqqatiga!

   2016-10-21

  Прочитали: 5561

  to'liqroq
 • “Oliy ta'lim muassasalari diqqatiga (Magistratura faoliyatiga oid 1-6-jadvallar)”

  “Oliy ta'lim muassasalari diqqatiga (Magistratura faoliyatiga oid 1-6-jadvallar)”

   2016-10-17

  Прочитали: 2545

  to'liqroq
 • Pedagog kadrlar diqqatiga!

  Pedagog kadrlar diqqatiga!

  Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 7 apreldagi “Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar va maktabdan tashqari davlat ta'lim muassasalari pedagog kadrlarini attestatsiyadan o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi Nizom” 107-sonli qarorida belgilangan tartibda pedagog kadrdlar attestatsiyasini tashkil etish va o‘tkazishga oid tashkiliy ishlar bajarilmoqda.

  Bugungi kunda, tizimda faoliyat ko‘rsatayotgan va tegishli malaka toifalari yoki lavozimlarga talabgorlar haqidagi ma'lumotlar bazasi shakllantirilmoqda.

  Ma'lumotlar bazasiga kiritilmagan pedagog kadrlar attestatsiya jarayoniga jalb etilmasligi mumkin.

  Uzrsiz sababga ko‘ra pedagog attestatsiyaning biror bosqichida ishtirok etmasa attestatsiyadan o‘tmagan hisoblanadi hamda tegishli malaka toifasi yoki lavozimidan tushirilishi ma'lum qilinadi.

  Axborot xizmati

   2016-10-06

  Прочитали: 4948

  to'liqroq
 • Saralash test sinovlari natijalari e'lon qilindi

  Saralash test sinovlari natijalari e'lon qilindi

  O‘rta maxsus kasb hunar ta'limi muassasalarida o‘tkazilgan saralash test sinovi natijalari e'lon qilindi.

  Test sinovi natijalari Davlat test markazi rasmiy veb saytining “Test natijalari” sahifasidan yoki 5100 raqamiga javoblar varag‘i raqamini sms shaklida yuborish orqali bilishingiz mumkin.

   

  Axborot xizmati

   2016-07-22

  Прочитали: 10638

  to'liqroq
 • Fuqarolarni qabul qilish

  Fuqarolarni qabul qilish

  2016-2017 o‘quv yiliga qabul munosabati bilan o‘tkaziladigan test sinovlariga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish maqsadida Davlat test markazining ish faoliyati 2016 yil 1 iyuldan 1 sentyabrga qadar yopiq rejimga o‘tkazilgan.

  Shu munosabat bilan Markazning Kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilish, pedagog kadrlar va ta'lim muassasalari attestatsiyasi boshqarmasi tarkibiy  bo‘limlarida fuqarolarni qabul qilish va hujjat berish ishlari vaqtincha (2016 yil 2 sentyabrga qadar) to‘xtatilgan.

  Ta'lim va fan sohasidan chiqadigan rasmiy hujjatlarga apostil qo‘yish ishlariga istisno tariqasida ruxsat berilgan.

   2016-07-21

  Прочитали: 6595

  to'liqroq
 • Saralash test sinovlari o`tkazilgan o’rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalari abituriyentlari diqqatiga!

  Saralash test sinovlari o`tkazilgan o’rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalari abituriyentlari diqqatiga!

  Siz 2016 yil 15 iyul kuni saralash test sinovida to‘plagan ballaringizni bilib olishingiz mumkin. Buning uchun Ucell, Uzmobile va Perfectum mobil kompaniyalariga ulangan telefonlar orqali 5100 raqamiga javoblar varaqangiz raqamini SMS shaklida jo‘nating va natijalaringizni e’lon qilingandan keyin bilib oling.

   

  5100 raqamiga jo‘natilgan barcha SMS xabarlar – $0

  5101 raqamidan kelgan barcha SMS xabarlar – $0,75

   
  Axborot xizmati

   2016-07-19

  Прочитали: 12245

  to'liqroq
 • Chet tillarni bilish darajasini aniqlash va malaka sertifikatlarini berish uchun navbatdagi test sinovlari o’tkaziladi

  Chet tillarni bilish darajasini aniqlash va malaka sertifikatlarini berish uchun  navbatdagi test sinovlari o’tkaziladi

  2016 yil 28-29 iyun kunlari O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 31 dekabrdagi “Chet tilini bilish darajasini aniqlash va malaka sertifikati berish  tartibi to’g’risida”gi 352-sonli Qarori asosida chet tili test sinovlari o’tkaziladi.

  Test sinovlari CEFR talablari asosida  B1, B2, C1 darajalari uchun ingliz tilidan, B2 va C1 darajasi uchun nemis tilidan, B2 darajasi uchun ispan,  arab, koreys, xitoy, yapon  tillaridanan   o’tkaziladi.

  28 iyun kuni test sinovlarining yozma qismi (“tinglab tushunish”, “o`qish”, “yozish”), 29 iyun kuni esa test sinovlarining “suhbat” qismi o`tkazilаdi.

  Test sinovlarida 85 nomzod ishtirok etadi.

  Chet tillarni bilish darajasini aniqlash va malaka sertifikatlarini berish uchun test sinovlariga nomzodlarni ro’yxatda olish jarayoni O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazining Chet tillarni bilish va egallash darajasini baholash boshqarmasi saytida 20 avgust sanasidan boshlanadi (nsfla.uz).

   

  Axborot xizmati

   2016-06-24

  Прочитали: 5601

  to'liqroq
 • DIQQAT!!!

  DIQQAT!!!

  O‘zbekiston Respublikasi O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida saralash test sinovlarini o‘tkazish bo‘yicha Yo‘riqnomaga o‘zgartirishlar kiritildi va 2016 yil 03 fevral kuni Adliya vazirligida 2480-2 raqam bilan ro‘yxatga olindi. Batafsil…

   2016-03-03

  Прочитали: 24429

  to'liqroq
 • Nodavlat ta'lim muassasalari rahbarlari diqqatiga

  Nodavlat ta'lim muassasalari rahbarlari diqqatiga

  2016 yilning 2 mart kuni soat 9-30 va 14.30 da Davlat test markazi binosida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 1 martdagi 100-son qarori bilan tasdiqlangan “Nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash to‘g‘risida Nizom”ning 25-26-bandlariga asosan “Nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini muvofiqlashtirish va takomillashtirish” mavzusida o‘quv-amaliy seminar tashkil etilmoqda. Mazkur seminarda ishtirok etish uchun ro‘yxatdagi ta'lim muassasasi rahbarlari ta'lim muassasasi uchun elektron pochta manzili ochishingiz va axborot – kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha 1 nafar xodimingiz bilan Davlat test markaziga tashrif buyurishingiz so‘raladi.

  2016 yil 02 mart kuni soat 09-30 da bo`lib o`tadigan o`quv-amaliy seminarda istirok etuvch ta`lim muassasalari ro`yxati

  1. KARCHALON OQUV ILMIY MARKAZI
  2. LOLA MUMINOVA
  3. DO‘MBOG‘CHA
  4. ERKIN HAYOT BOLALARI
  5. MITRA
  6. TEXNO-ALF
  7. MASLAXAT VA TRENING MARKAZI-ADOLAT
  8. TWINKLE STAR
  9. ELLE LEADER
  10. ADORI  PLUS
  11. HELLO KIDS
  12. ILM TALAB KICHKINTOY
  13. YOSH-ORIFLAR
  14. EVRIKA KINDER
  15. LEARNING POWER
  16. BOMBINI FELICI
  17. AKADEMIYA MALENKIX GENIEV
  18. YUNIY VUNDERKING
  19. INTELLECT PLANET
  20. MUSLIMA-AZIZA
  21. TASHKENT INTERNATIONAL PRE-K
  22. BABY UNIVER
  23. SITMAL ISHONCH
  24. SANDRIN STAR
  25. JAJJI UNIVERSAL
  26. ARIMAS BABY
  27. UMNICHKA
  28. L-ASSOCIATION FRANCAISE DE L-ECOLE LE TACHKENT 
  29. BE SMART
  30. TRAMPLIN
  31. BOLALIK KALITI
  32. PLANETA ZNANIY
  33. AZBUKA DETSTVA
  34. STAY POSITIVE
  35. UMNYASHKI
  36. MALEN`KIY GENIY
  37. FORTUNA-CHILD
  38. REBYATA-BUKVARYATA
  39. WUNDERKIND
  40. KATTA TANAFFUS
  41. ERUDITE INTERNATIONAL
  42. LUX EDUCATION
  43. ERUDITE INTERNATIONAL PLUS
  44. NARUS HAPPY CHILDREN  
  45. ERKATOY-KICHKINTOY
  46. ZNANIE-SILA
  47. ILDAM  FAROSAT
  48. GARMONIYA DETSTVA
  49. DIYORA GULSHANI 

  2016 yil 02 mart kuni soat 14-30 da bo`lib o`tadigan o`quv amaliy seminarda istirok etuvch ta`lim muassasalari ro`yxati

  1. MALEN‘KAYA SKAZKA
  2. RAINBOW POWER STUDY
  3. GLE SERVIS PLYUS
  4. BLUE MOUNTAIN-KOREA
  5. МONTESSORI TA`LIM
  6. VESYOLAYA KARUSEL
  7. SUNNY BABY
  8. SWEETY BABY
  9. VIA BONA
  10. VOLSHEBNAYA STRANA
  11. ZNANIYE I KREATIV 
  12. BABY CLASS
  13. KINDER PLANET
  14. SMART WAYS
  15. CASCADE TRIM
  16. PLANETA CHUDES
  17. LYUBOZNAYKA 
  18. BISYOR TA’LIM
  19. JAJJI NIHOLLAR
  20. CLEAVER JUNIOR
  21. HAPPY TIME
  22. VOLSHEBNIY VOZRAST
  23. DONO YOSHLAR
  24. BILIMLI BOLAKAY
  25. MODERN EDUCATION SERVISES
  26. MAGIC CASTLE
  27. SEHRIYO KIDS
  28. KELAJAK BILIMDONLARI
  29. HAPPY WAY
  30. EDU KIDS
  31. GRATA TRANING
  32. KINDERGARTEN VENTURE
  33. TINY TIM KINDERGARTEN
  34. COOL KIDS
  35. SEBZOR YOG’DUSI
  36. POLAT-KASPIAN
  37. RAINBOW STATION
  38. BOLAJONLAR YUKSALISHI
  39. INNOVATIVE INITIATIVES INSTITUTE
  40. DIV
  41. KNOWLEDGE STEPS
  42. PREOBRAJENIYE PLYUS
  43. KIDS SPORT PLAZA
  44. SMART STUDY
  45. CHUDO DETKI
  46. PREMIUM STUDY
  47. DREAMBOAT
  48. ODARYONNIY REBYONOK
  49. VAVILON TRENING
  50. ALADIN UNIKUM
  51. KIDS KINGDOM INTERNATIONAL KINDERGARTEN
  52. ZAMOK ZNANIY
  53. KARUSEL

   2016-02-24

  Прочитали: 5976

  to'liqroq
 • Yozma ish natijalari e`lon qilindi

  Yozma ish natijalari e`lon qilindi

  «Tinglab tushunish» , «o`qish» va «leksika grammatika» bo`limlarining har biridan 40 foiz va undan yuqori natijalarni qayd etgan chet tillari o`qituvchilarining yozma ish natijalari e`lon qilindi.    

  Natijalarni saytning “Test natijalari” bo`limidan bilib olishingiz mumkin.

   2016-02-17

  Прочитали: 11149

  to'liqroq
 • 2016 yil 2-3 fevral kunlari o`tkazilgan test sinovi natijasi e’lon qilindi

  2016 yil 2-3 fevral kunlari o`tkazilgan test sinovi natijasi e’lon qilindi

  Chet tili bilish va egallash darajasini aniqlash hamda malaka sertifikat berish bo`yicha 2016 yil 2-3 fevral kunlari o`tkazilgan test sinovi natijasi e’lon qilindi. Test sinovidan muvaffaqiyatli o`tgan talabgorlar sertifikatlarni 2016 yil 11 fevral kunidan boshlab  Davlat test markazidan olishlari mumkin.

   2016-02-11

  Прочитали: 10452

  to'liqroq

Pochta xizmati

Yangiliklar taqvimi
Mart 2017
 
DuSeChPaJuShYa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
TASHRIFLAR TAHLILI
Hozir saytda 62 nafar foydalanuvchi
Система Orphus
Obuna
Siz bizning yangiliklarga a`zo bo`lishingiz mumkin

Obuna bo`lish
Murojaat
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali
Murojaat kelib tushdi 36
Yakunlangan 28
Qayta ishlash jarayonida 3
Rad etildi 5
Ishonch telefoni orqali
Murojaat kelib tushdi 115
Yakunlangan 115
(14.03.2017 yil holatiga)
SAHIFA O'LCHAMI
AXBOROT RESURSLARI


STAFF 2017

So'rovnoma
So'rovnoma