DAVLAT TEST MARKAZI

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

DAVLAT TEST MARKAZI


2015/2016 o‘quv yilida oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo‘nalishlariga talabalikka qabul uchun o‘tkazilgan test sinovlari natijalari bo‘yicha tahliliy ma'lumot

Respublikamiz oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun hujjat topshirgan abiturientlar soni yildan-yilga ortib bormoqda. 2013 yilda tushgan arizalar soni 480,2 mingdan ziyod  bo‘lib, respublika bo‘yicha o‘rtacha tanlov 8,5 ni tashkil etgan. 2014 yilda esa oliy ta'lim muassasalariga abiturientlardan jami 542,8 mingdan ziyod ariza qabul qilinib, o‘rtacha tanlov 9,4 ni tashkil etgan. 2015 yilda oliy ta'lim muassasalariga tushgan jami arizalar soni 605,5 mingdan ziyod bo‘lib, bir o‘ringa o‘rtacha tanlov 10,5 ni tashkil etdi.

Abiturentlar sonining sezilarli darajada ortib borishi yoshlarimizning oliy ta'lim olishga intilishlari ortib borayotganligidan dalolat beradi.

2015 yil test sinovlari natijalariga ko‘ra oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish uchun belgilangan qabul rejasi 57907 nafarni tashkil etgan. 

Test sinovlarining natijalarini tahlili oldingi yillardagi natijalar bilan taqqoslab berildi.   

Quyida 2015/2016 o‘quv yili uchun bakalavriat yo‘nalishlariga talabalikka qabul qilish uchun o‘tkazilgan test sinovlari natijalari tahlili keltirilgan.

Abiturentlarning tayyorgarlik sifati o‘rtacha ballar bilan baholanadi. 1- jadvalda hududlar va ta'lim muassasalari turlari bo‘yicha 2013, 2014 va 2015 yillarda o‘tkazilgan test sinovlarida abiturentlar o‘rtacha ballarining solishtirma jadvali keltirilgan. Jadvalda akademik litsey, kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktabi bitiruvchilarining 2013, 2014 va 2015 yillarda test sinovidagi o‘rtacha ballari Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri kesimidagi tahlili berilgan.

Test sinovlaridagi to‘g‘ri javoblar samaradorligi abiturentlar bilim darajasining sifat ko‘rsatkichidir. 2- jadvalda hududlar va ta'lim muassasa-lari turlari kesimida 2013, 2014 va 2015 yillarda o‘tkazilgan test sinovlarida abiturentlar to‘g‘ri javoblar samaradorligining solishtirma jadvali berilgan.

Ushbu jadvaldan ko‘rinib turibdiki, akademik litseylar bitiruvchilarining to‘g‘ri javoblar samaradorligi kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktabi bitiruvchilariga nisbatan sezilarli ravishda yuqori.

3- jadvalda hududlar va ta'lim muassasalari turlari kesimida 2015 yilda oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo‘nalishlariga talabalikka qabul qilish uchun o‘tkazilgan test sinovlarida abiturentlar  o‘rtacha ballari va talabalikka tavsiya etilganlar soni va foizi xaqida ma'lumot keltirilgan.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, akademik litsey bitiruvchilarining talabalikka tavsiya etilganlari foizi kasb-hunar kollejlari bitiruvchilariga nisbatan yuqori bo‘lgan.

Hududlar kesimida talabalikka tavsiya etilganlari foizi akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari bo‘yicha Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy viloyatlarida va Toshkent shahrida yuqori bo‘lgan.

Oliy ta'lim muassasalariga eng qobiliyatli yoshlarni sifatli tanlab olishning muhim omillaridan biri ta'lim muassasalari va ta'lim yo‘nalishlari bo‘yicha tanlov hisoblanadi. Tanlov ko‘rsatkichi mutaxassislikning afzalligi, ustuvorligini, oliy ta'lim muassasasining esa obro‘-nufuzini belgilab beradi.

4- jadvalda ta'lim sohalari kesimida 2013, 2014 va 2015 yillarda oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo‘nalishlariga talabalikka qabul qilish uchun o‘tkazilgan test sinovlarida abiturientlar soni, tanlov va o‘rtacha ballari haqida ma'lumotlarning solishtirma jadvali keltirilgan.

Qiyosiy jadvaldan ko‘rinib turibdiki, 2013, 2014 va 2015 yillar davomida sotsiologiya va psixologiya, atrof-muhit muhofazasi, pedagogika, tabiiy fanlar, gumanitar fanlar, sog‘liqni saqlash, huquq kabi sohalarda tanlov yuqori bo‘lib kelgan. shuningdek, san'at, xizmat ko‘rsatish, transport kabi sohalarda tanlovning kam bo‘lishi kuzatilmoqda.

Shu bilan birga, ba'zi sohalarda 2015 yilga kelib tanlov ko‘rsatkichi oshganligini ham kuzatish mumkin. Masalan, muhandislik ishi sohasida 2013 va 2014 yillarda tanlov mos ravishda 6,7 va 7,9 bo‘lgan bo‘lsa, 2015 yilda bu sohaga abiturientlarning qiziqishi oshgan va tanlov 9,2 ni tashkil etgan. Veterinariya sohasida 2013 va 2014 yillarda tanlov mos ravishda 5,7 va 7,4 bo‘lgan bo‘lsa, 2015 yilda bu sohaga abiturientlarning qiziqishi oshgan va tanlov 10,5 ni tashkil etgan. Hayotiy faoliyati xavfsizligi sohasida 2013 va 2014 yillarda tanlov mos ravishda 8,3 va 8,1 bo‘lgan bo‘lsa, 2015 yilda tanlov ko‘rsatkichi sezilarli ravishda oshgan va 11,2 ni tashkil etgan. Huddi shuningdek, qishloq xo‘jaligi texnikasi, ishlab chiqarishlar texnologiyasi hamda Aloqa va axborotlashtirish, telekommuni-katsiya texnologiyalari sohalariga abiturientlarning qiziqishi oshganligi sababli, tanlov ko‘rsatkichi yildan-yilga oshib borgan.

Aksincha, iqtisodiyot sohasida tanlov ko‘rsatkichi 2015 yilda 2014 yilga nisbatan kamayganligini ko‘rish mumkin.

Ushbu jadvalda ta'lim sohalari bo‘yicha abiturientlarning o‘rtacha ballarini ham tahlil qilish mumkin. So‘nggi uch yil davomida huquq, ijtimoiy ta'minot, jurnalistika va axborot, gumanitar fanlar sohalarida o‘rtacha ballar eng yuqori bo‘lgan. Eng kam o‘rtacha ballar atrof-muhit muhofazasi, qishloq ho‘jalik texnikasi, qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi, fermer ho‘jaligini boshqarish va yuritish, irrigatsiya va melioratsiya, hayot faoliyati havfsizligi kabi sohalarga to‘g‘ri kelgan.

Test sinovlari uch tilda − o‘zbek, rus, qoraqalpoq tillarida o‘tkazilgan. 5- jadvalda ta'lim sohalari va tillar  kesimida 2015 yilda o‘tkazilgan test sinovlarida abiturentlarning o‘rtacha ballari haqida ma'lumot keltirilgan. Ta'lim tillari bo‘yicha qiyosiy tahlil ko‘rsatadiki, ta'lim rus tilida olib boriladigan ta'lim muassasalari bitiruvchilarining respublika bo‘yicha o‘rtacha ballari nisbatan yuqoriroq bo‘lgan. Ta'lim sohalari bo‘yicha har uch tilda ham jurnalistika va axborot, huquq kabi sohalarda o‘rtacha ballar yuqori bo‘lgan.

 

Viloyatlar va ta'lim muassasalari turlari kesimida 2013, 2014 va 2015 yillarda oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo‘nalishlariga talabalikka qabuli uchun o‘tkazilgan test sinovining o‘rtacha ballarining solishtirma jadvali.

1-jadval

Viloyat nomi

Akademik

litsey

Kasb hunar

kollej

Umumiy o‘rta maktab

2013 yil

2014 yil

2015 yil

2013 yil

2014 yil

2015 yil

2013 yil

2014 yil

2015 yil

1

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

95,0

96,4

93,0

74,6

74,2

70,7

75,2

70,6

65,0

2

Andijon viloyati

90,3

89,6

86,3

73,2

69,9

69,3

77,6

71,0

68,0

3

Namangan viloyati

101,4

98,8

95,3

75,2

71,6

70,0

79,9

71,4

67,7

4

Farg‘ona viloyati

95,6

93,8

90,8

77,0

72,9

72,0

84,9

74,6

69,5

5

Buxoro viloyati

106,6

104,6

100,6

84,2

81,8

79,2

82,7

72,0

65,3

6

Xorazm viloyati

101,7

101,8

98,4

80,3

79,1

77,1

81,5

75,5

69,8

7

Surxandaryo viloyati

93,6

92,8

90,1

72,4

71,5

70,2

77,8

74,5

72,3

8

Qashqadaryo viloyati

100,8

100,6

96,7

78,5

76,8

75,1

84,4

79,7

74,8

9

Jizzax viloyati

91,4

89,9

89,4

74,0

71,7

70,3

77,0

71,6

67,8

10

Navoiy viloyati

104,4

104,7

104,1

80,4

79,5

77,6

80,1

74,7

67,1

11

Samarqand viloyati

101,7

102,6

97,4

78,3

77,3

74,6

80,8

76,9

72,9

12

Sirdaryo viloyati

90,7

92,2

89,1

72,0

69,9

69,2

70,8

68,1

64,7

13

Toshkent viloyati

94,5

94,5

93,6

74,5

72,0

71,9

76,0

72,1

69,1

14

Toshkent shahri

102,4

102,5

103,7

79,6

77,8

78,7

80,6

75,2

74,2

Respublika bo‘yicha o‘rtacha

98,1

97,7

95,0

76,6

74,5

73,1

80,8

75,0

70,6

 

 

Viloyatlar va ta'lim muassasalari turlari kesimida 2013, 2014 va 2015 yillarda oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo‘nalishlariga talabalikka qabuli uchun o‘tkazilgan test sinovining  to‘g‘ri javoblar samaradorligining solishtirma jadvali

2-jadval

Viloyat nomi

Akademik

litsey

Kasb hunar

kollej

Umumiy o‘rta

maktab

2013 yil

2014 yil

2015 yil

2013 yil

2014 yil

2015 yil

2013 yil

2014 yil

2015 yil

1

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

39,2

39,8

38,5

31,2

31,3

30,1

30,7

29,3

27,7

2

Andijon viloyati

37,1

37,0

35,8

30,7

29,5

29,3

31,7

29,8

28,9

3

Namangan viloyati

41,7

40,3

38,9

31,3

29,9

29,3

32,6

30,0

28,7

4

Farg‘ona viloyati

38,9

38,3

37,1

31,6

30,3

29,9

33,9

30,8

29,3

5

Buxoro viloyati

43,4

42,9

41,2

34,4

33,5

32,6

32,9

29,6

27,8

6

Xorazm viloyati

41,7

41,6

40,1

33,3

32,9

32,1

33,0

31,3

29,7

7

Surxandaryo viloyati

38,6

37,9

37,0

30,6

30,1

29,7

32,2

31,0

30,4

8

Qashqadaryo viloyati

41,5

41,6

39,9

32,9

32,3

31,7

34,9

33,3

31,7

9

Jizzax viloyati

37,4

36,7

36,7

30,8

29,9

29,5

31,2

29,8

28,7

10

Navoiy viloyati

42,4

42,6

42,3

32,7

32,4

31,7

31,5

30,4

27,7

11

Samarqand viloyati

42,0

42,3

40,4

32,7

32,3

31,3

33,2

31,8

30,6

12

Sirdaryo viloyati

37,3

37,6

36,6

30,0

29,4

29,0

29,5

28,8

27,7

13

Toshkent viloyati

39,2

39,2

38,7

31,1

30,1

30,0

30,7

29,3

29,1

14

Toshkent shahri

42,5

42,9

43,5

33,4

32,8

33,2

34,0

32,0

31,3

Respublika bo‘yicha o‘rtacha

40,4

40,2

39,2

31,9

31,1

30,6

33,0

31,1

29,8

 

 

 

Viloyatlar va ta'lim muassasalari turlari kesimida 2015 yil bitiruvchilarining  o‘rtacha bali va oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo‘nalishlariga talabalikka tavsiya etilganlar soni va foizi haqida ma'lumot

3-jadval

Viloyat nomi

Akademik litsey

Kasb hunar kolleji

Abitu–rienlar soni

Tavsiya etilganlar

O‘rtacha ball

Abituri-yenlar soni

Tavsiya etilganlar

O‘rtacha ball

Soni

Foizi

Soni

Foizi

1

 Qoraqalpog‘iston Respublikasi

2105

617

29,3

98,0

9097

805

8,8

70,0

2

 Andijon viloyati

2739

339

12,4

88,3

16180

587

3,6

67,6

3

 Namangan viloyati

2533

515

20,3

98,6

12038

526

4,4

68,2

4

 Farg‘ona viloyati

2618

460

17,6

93,8

22505

1205

5,4

71,6

5

 Buxoro viloyati

1538

399

25,9

104,6

10301

1245

12,1

79,3

6

 Xorazm viloyati

1447

312

21,6

99,7

9183

759

8,3

74,4

7

 Surxandaryo viloyati

1833

197

10,7

87,8

16237

573

3,5

67,0

8

 Qashqadaryo viloyati

1995

312

15,6

98,0

19288

1211

6,3

72,7

9

 Jizzax viloyati

1353

195

14,4

92,6

9746

384

3,9

68,0

10

 Navoiy viloyati

995

299

30,1

112,4

7817

738

9,4

76,8

11

 Samarqand viloyati

3157

599

19,0

98,6

18295

1211

6,6

71,2

12

 Sirdaryo viloyati

903

107

11,8

89,7

4918

163

3,3

67,0

13

 Toshkent viloyati

1430

216

15,1

93,6

12045

587

4,9

69,1

14

 Toshkent shahri

4205

1131

26,9

108,9

12672

1236

9,8

77,8

Respublika bo‘yicha:

28851

5698

19,7

98,0

180322

11230

6,2

71,4

                     

 

Ta'lim sohalari kesimida  2013, 2014 va 2015 yillarda oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo‘nalishlariga talabalikka qabuli uchun o‘tkazilgan test sinovida abiturientlar soni, tanlov va o‘rtacha ballari haqida ma'lumotlarning solishtirma jadvali

4-jadval

Ta'lim soha nomi

2013 yil

2014 yil

2015 yil

Abit. soni

Qabul reja

Tan­lov

O‘rtacha ball

Abit. soni

Qabul reja

Tan–lov

O‘rtacha ball

Abit. soni

Qabul reja

Tan–lov

O‘rtacha ball

1

Pedagogika

160680

15874

10,1

80,0

182925

16378

11,2

79,0

190703

16077

11,9

77,3

2

Gumanitar fanlar

44875

4450

10,1

91,1

37180

3596

10,3

91,2

39273

3534

11,1

86,7

3

Matematika

7154

910

7,9

82,7

6360

895

7,1

78,8

7633

910

8,4

80,0

4

Tabiiy fanlar

28971

2735

10,6

75,7

29623

2660

11,1

71,8

35878

2680

13,4

70,4

5

San'at

4891

1046

4,7

84,8

5755

1121

5,1

85,5

6079

1096

5,5

80,9

6

Sotsiologiya va psixologiya

5339

305

17,5

75,7

5111

285

17,9

80,5

5030

285

17,6

77,4

7

Jurnalistika va axborot

1897

215

8,8

96,2

1988

205

9,7

105,8

1421

200

7,1

97,0

8

Iqtisod

29930

3180

9,4

88,5

28384

3040

9,3

86,2

25313

2840

8,9

83,6

9

Huquq

4934

560

8,8

102,5

5679

560

10,1

108,4

5355

560

9,6

106,0

10

Muhandislik ishi

41913

6230

6,7

76,3

51395

6530

7,9

71,8

61669

6705

9,2

73,4

11

Ishlab chiqarishlar texnologiyasi

39513

5470

7,2

70,2

52758

5785

9,1

67,2

66944

5740

11,7

66,6

12

Kompyuter texnologiyalari va  informatika

8478

1345

6,3

82,4

10073

1655

6,1

79,0

12194

1670

7,3

79,6

13

Arxitektura va qurilish

16619

3055

5,4

72,6

22800

3320

6,9

70,2

28234

3530

8,0

70,0

14

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

16835

2500

6,7

71,1

23495

2715

8,7

67,6

30967

2765

11,2

66,6

15

Fermer xo‘jaligini boshqarish va yuritish

3685

625

5,9

69,4

5752

625

9,2

69,7

6913

650

10,6

69,0

16

Qishloq xo‘jalik texnikasi

3765

540

7,0

68,7

5147

565

9,1

67,0

6435

600

10,7

68,7

17

Veterinariya

1246

220

5,7

74,0

1633

220

7,4

73,9

2562

245

10,5

70,3

18

Irrigatsiya va melioratsiya

5084

940

5,4

69,3

7412

1035

7,2

68,9

9355

1095

8,5

68,1

19

Sog‘liqni saqlash

26922

2550

10,6

87,1

28196

2715

10,4

88,5

27795

2715

10,2

87,0

20

Ijtimoiy ta'minot

943

110

8,6

102,0

784

110

7,1

102,9

1079

110

9,8

100,6

21

Xizmat ko‘rsatish sohasi

9621

1827

5,3

82,6

11548

1902

6,1

79,9

12571

1925

6,5

78,6

22

Transport

1727

265

6,5

81,5

1621

265

6,1

82,3

1767

275

6,4

79,8

23

Atrof-muhit muhofazasi

5194

375

13,9

65,3

6093

375

16,2

61,0

8433

405

20,8

60,6

24

Hayotiy faoliyat xavfsizligi

707

85

8,3

71,8

849

105

8,1

71,3

1227

110

11,2

69,8

25

Aloqa va axborotlashtirish, telekommunikatsiya texnologiyalari

9279

1195

7,8

77,1

10311

1245

8,3

75,8

10715

1185

9,0

78,3

JAMI:

480202

56607

8,5

79,9

542872

57907

9,4

77,5

605545

57907

10,5

75,6

 

Ta'lim sohalari va tillar kesimida  2015 yillarda oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo‘nalishlariga talabalikka qabuli uchun o‘tkazilgan test sinovining o‘rtacha ballari haqida ma'lumot

5-jadval

Ta'lim soha nomi

O‘zbekcha

Ruscha

Qoraqal­poqcha

1

Pedagogika

76,9

79,9

78,2

2

Gumanitar fanlar

86,7

86,6

88,8

3

Matematika

80,5

73,1

80,2

4

Tabiiy fanlar

70,4

69,7

70,1

5

San'at

78,8

95,3

87,5

6

Sotsiologiya va psixologiya

77,0

96,5

 

7

Jurnalistika va axborot

94,5

124,3

106,9

8

Iqtisod

82,1

98,7

78,3

9

Huquq

106,1

109,9

83,4

10

Muhandislik ishi

72,9

78,0

70,7

11

Ishlab chiqarishlar texnologiyasi

66,2

70,3

65,1

12

Kompyuter texnologiyalari va  informatika

79,7

79,7

74,7

13

Arxitektura va qurilish

69,6

75,4

67,9

14

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

66,8

68,6

63,8

15

Fermer xo‘jaligini boshqarish va yuritish

69,0

73,6

64,9

16

Qishloq xo‘jalik texnikasi

68,9

73,3

63,2

17

Veterinariya

70,4

66,9

 

18

Irrigatsiya va melioratsiya

68,3

69,9

61,6

19

Sog‘liqni saqlash

87,0

89,9

78,7

20

Ijtimoiy ta'minot

100,4

107,6

 

21

Xizmat ko‘rsatish sohasi

77,3

92,7

 

22

Transport

78,6

87,4

 

23

Atrof-muhit muhofazasi

60,5

71,2

59,8

24

Hayotiy faoliyat xavfsizligi

69,2

81,2

 

25

Aloqa va axborotlashtirish, telekommunikatsiya texnologiyalari

77,9

80,8

71,4

O‘rtacha

75,1

80,7

73,3

 

Yuklab olish (PDF, 397 Kb)

Pochta xizmati

Yangiliklar taqvimi
Oktabr 2017
 
DuSeChPaJuShYa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
TASHRIFLAR TAHLILI
Obuna
Siz bizning yangiliklarga a`zo bo`lishingiz mumkin

Obuna bo`lish
Murojaat
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali
Murojaat kelib tushdi 188
Yakunlangan 167
Qayta ishlash jarayonida 3
Rad etildi 18
Ishonch telefoni orqali
Murojaat kelib tushdi 715
Yakunlangan 715
(29.09.2017 yil holatiga)
SHRIFT O'LCHAMI
AXBOROT RESURSLARI
So'rovnoma
So'rovnoma