DAVLAT TEST MARKAZI

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

DAVLAT TEST MARKAZI


Tasdiqlangan darsliklar ro`yxati

O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalariga 2018/2019-o‘quv yili qabuli uchun umumta'lim fanlari bo‘yicha tavsiya etiladigan test savollari bazasi O‘rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan 2017/2018-o‘quv yilida umumiy o‘rta va o‘rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarida foydalanishga tavsiya etilgan quyidagi darsliklar asosida shakllantiriladi.

Yangi nashr munosabati bilan O‘rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi tomonidan tavsiya etilgan o‘quv adabiyotlar ro‘yxatiga to‘ldirishlar kiritiladi.

 

Fan kesimida
Darslik va o‘quv qo‘llanma nomi
Tipi
Nashr etilgan yil
Muallif
O‘zbek tilidagi adabiyotlar 
1
Ona tili va adabiyot
Ona tili
5 sinf
2015
N.Mahmudov va b.
2
Ona tili
6 sinf
2017
N.Mahmudov va b.
3
Ona tili
7 sinf
2017
N.Mahmudov va b.
4
Ona tili
8 sinf
2014
M.Qodirov va b.
5
Ona tili
9 sinf
2014
N.Mahmudov va b.
6
Ona tili va adabiyot
AL-kol
2014
A.Rafiyev va b.
7
Hozirgi o‘zbek adabiy tili (1-3 qism)
AL-kol
2011
A.Nurmonov va b.
8
Hozirgi o‘zbek adabiy tili
AL-kol
2010
G‘.Abduraxmanov
9
Adabiyot (1, 2 qism)
5 sinf
2015
S.Axmedov va b.
10
Adabiyot (1, 2 qism)
6 sinf
2017
S.Axmedov va b.
11
Adabiyot
7 sinf
2017
Q.Yo‘ldoshev va b.
12
Adabiyot (1, 2 qism)
8 sinf
2014
S.Olimov va b.
13
Adabiyot (1, 2 qism)
9 sinf
2014
Q.Yo‘ldoshev va b.
14
Adabiyot
AL-kol
2010
B.To‘xliyev
15
Adabiyot (majmua 1-3 qism)
AL-kol
2010
B.To‘xliyev va b.
16
Adabiyot qoidalari
AL-kol
2011
X. Umirov
17
Ingliz tili 
Ingliz tili «Fly High English»
5 sinf
2017
L.Jo‘rayev va b.
18
Ingliz tili «Fly High English»
6 sinf
2013
L.Jo‘rayev va b.
19
Ingliz tili «Fly High English»
7 sinf
2013
L.Tsoy va b.
20
Ingliz tili  «Fly High English»
8 sinf
2014
L.Jo‘rayev va b.
21
Ingliz tili  «Fly High English»
9 sinf
2014
L.Jo‘rayev va b.
22
Ingliz tili  «English B1» (1 qism)
AL-kol
2014
G.Bakiyeva va b.
23
Ingliz tili  «English B1» (2 qism)
AL-kol
2015
G.Bakiyeva va b.
24
Ingliz tili  «English B1» (3 qism)
AL-kol
2016
F.Rashidova va b.
25
Ingliz tili (1-3 qism)
AL-kol
2007
M.Gadoyeva va b.
26
Ingliz tili (1 qism)
AL-kol
2011
Q.Sattorov va b.
27
Ingliz tili (2 qism)
AL-kol
2011
O.Mo‘minov va b.
28
Ingliz tili (3 qism)
AL-kol
2011
G.Bakiyeva va b.
29
Ingliz tili gramatikasi
AL-kol
2011
M.Gapparov
30
Nemis tili
Nemis tili  «Deutsch»
5 sinf
2017
M.Qiyomova va b.
31
Nemis tili «Assalom, Deutsch!»
6 sinf
2013
N.Suxanova  va b.
32
Nemis tili «Assalom, Deutsch!»
7 sinf
2013
N.Suxanova va b.
33
Nemis tili  «Assalom, Deutsch!»
8 sinf
2014
N.Suxanova va b.
34
Nemis tili  «Deutsch»
9 sinf
2014
M.Dadaxodjayeva.va b.
35
Nemis tili «Deutsch» (1 qism)
AL-kol
2014
S.Abdullayeva va b.
36
Nemis tili «Deutsch» (2 qism)
AL-kol
2015
S.Abdullayeva va b.
37
Nemis tili «Deutsch» (3 qism)
AL-kol
2016
S.Abdullayeva va b.
38
Nemis tili (1 qism)
AL-kol
2011
M.Dadaxo‘jayeva
39
Nemis tili (2 qism)
AL-kol
2011
A.Abdullayeva
40
Nemis tili (3 qism)
AL-kol
2011
G.Pan
41
Nemis tili
AL-kol
2010
V.Zardinova
42
Nemis tili grammatikasi
AL-kol
2002
K.Tanikulova
43
Fransuz tili 
Fransuz tili «Bonjour la France»
5 sinf
2017
A.Nosirov va b.
44
Fransuz tili «Voyage en France»
6 sinf
2013
Z.Abdushukurova va b.
45
Fransuz tili «Bon voyage»
7 sinf
2013
V.Buxin va b.
46
Fransuz tili  «Le nouveau voyage en France»
8 sinf
2014
Z. Abdushukurova va b.
47
Fransuz tili  «D’un Etat a l’autre»
9 sinf
2014
S. Raxmonov va b.
48
Fransuz tili «Job ou Formation?» (1 qism)
AL-kol
2014
Z.Davronova va b.
49
Fransuz tili «Job ou Formation?» (2 qism)
AL-kol
2015
S.Umarova va b.
50
Fransuz tili «Job ou Formation?» (3 qism)
AL-kol
2016
M.Jo`rayeva va b.
51
Fransuz tili (1 qism)
AL-kol
2011
M. Ubaydullayeva
52
Fransuz tili (2 qism)
AL-kol
2011
J.Yoqubov
53
Fransuz tili (3 qism)
AL-kol
2011
L.Abdushukurova
54
Fransuz tili
AL-kol
2002
S.Mirsagatova
55
Tarix
Tarix
6 sinf
2017
A.Sagdullayev va b.
56
O‘zbekiston tarixi
7 sinf
2017
A.Muhammadjonov
57
O‘zbekiston tarixi
8 sinf
2014
Q.Usmonov va b.
58
O‘zbekiston tarixi
9 sinf
2014
S.Tillayev va b.
59
O‘zbekiston tarixi (1 qism)
AL-kol
2014
Q.Usmonov va b.
60
O‘zbekiston tarixi (2 qism)
AL-kol
2012
Q.Usmonov va b.
61
Jahon tarixi
7 sinf
2017
T.Salimov va b.
62
Jahon tarixi
8 sinf
2014
U.Jo‘rayev va b.
63
Jahon tarixi
9 sinf
2014
M.Lafasov va b.
64
Jahon tarixi
AL-kol
2013, 2014
M.Lafasov va b.
65
Matematika
Matematika
5 sinf
2015
B.Haydarov
66
Matematika
6 sinf
2017
M.Mirzaahmedov va b.
67
Algebra
7 sinf
2017
Sh.Alimov va b.
68
Algebra
8 sinf
2014
Sh.Alimov va b.
69
Algebra
9 sinf
2014
Sh.Alimov va b.
70
Algebra va matematik analiz asoslari (1, 2 qism)
AL-kol
2014
A.Abduxamidov va b.
71
Algebra va analiz asoslari
AL-kol
2003
R.Vafoyev va b.
72
Matematika (1, 2 qism)
AL-kol
2014
A.Meliqulov va b.
73
Geometriya
7 sinf
2017
A.Azamov va b.
74
Geometriya
8 sinf
2014
A.Raximqoriyev
75
Geometriya
9 sinf
2014
B.Haydarov va b.
76
Geometriya (1, 2 qism)
AL-kol
2010
I.Isroilov va b.
77
Geometriya
AL-kol
2005
X.Sayfullayeva
78
Informatika
Informatika
5 sinf
2016
D.Kamoliddinova
79
Informatika
6 sinf
2017
B.Boltayev va b.
80
Informatika
7 sinf
2017
B.Boltayev va b.
81
Informatika
8 sinf
2015
B.Boltayev va b.
82
Informatika
9 sinf
2015
B.Boltayev va b.
83
Informatika va axborot texnologiyalari
AL-kol
2013, 2014
A.Sattorov
84
Informatika
AL-kol
2002
A.Ahmedov va b.
85
Informatika
AL-kol
2002
M.Aripov va b.
86
Informatika
AL-kol
2012
R.Boqiyev
87
Informatika
AL-kol
2005
U.Yo'ldoshev va b.
88
Fizika
Fizika
6 sinf
2017
N.Turdiyev
89
Fizika
7 sinf
2017
P.Xabibullayev va b.
90
Fizika
8 sinf
2014
P.Xabibullayev va b.
91
Fizika
9 sinf
2014
P.Xabibullayev va b.
92
Fizika (1, 2 qism)
AL-kol
2014
A.G‘aniyev va b.
93
Mexanika va molekular fizika
AL-kol
2010
M.O‘lmasova
94
Fizika
AL-kol
2010
M.O‘lmasova
95
Fizika (optika, atom va yadro fizika)
AL-kol
2010
M.O‘lmasova
96
Fizika (1-3 qism)
AL-kol
2002-2004
A.No‘monxo‘jayev va b.
97
Biologiya
Botanika
5 sinf
2015
O‘.Pratov va b.
98
Biologiya(Botanika)
6 sinf
2017
O‘.Pratov va b.
99
Biologiya(Zoologiya)
7 sinf
2017
O.Mavlonov
100
Odam va uning salomatligi
8 sinf
2014
B.Aminov va b.
101
Biologiya. Sitologiya va genetika asoslari
9 sinf
2014
A.Zikiryayev va b.
102
Biologiya
AL-kol
2014
A.Gofurov va b.
103
Kimyo
Kimyo
7 sinf
2017
I.Asqarov  va b
104
Kimyo
8 sinf
2014
I.Asqarov va b.
105
Kimyo
9 sinf
2014
I.Asqarov va b.
106
Kimyo
AL-kol
2010
M.Abdullayeva
107
Kimyo
AL-kol
2014
I.Tirkashev va b
108
Anorganik kimyo
AL-kol
2016
I.Toshev va b.
109
Organik kimyo
AL-kol
2011
A.Abdusamatov
110
Geografiya
Tabiiy geografiya boshlang‘ich kursi
5 sinf
2015
P.G‘ulomov va b.
111
Geografiya
6 sinf
2017
A.Soatov va b.
112
Geografiya
7 sinf
2017
P.G‘ulomov va b.
113
Geografiya
8 sinf
2014
P. Musayev va b.
114
Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi
9 sinf
2014
A. Qayumov va b
115
Amaliy geografiya
AL-kol
2013
A.Rafiyev va b.
116
Iqtisodiy va siyosiy geografiya asoslari
AL-kol
2003
A.Soliyev va b.
Литературы на русском языке 
1
Русский язык и литература 
Русский язык
5 класс
2015
В.Зеленина и др.
2
Русский язык
6 класс
2017
В.Зеленина
3
Русский язык
7 класс
2017
М.Рожнова 
4
Русский язык  
8 класс
2014
В.Зеленина и др.
5
Русский язык
9 класс
2014
В.Зеленина и др.
6
Рус тили (рус тилида) для колледжей
АЛ-кол
2011
Д.Жураева
7
Родной язык (академ лицей)
АЛ-кол
2011
Т.Кельдиев и др.
8
Учебное пособие по русскому языку
АЛ-кол
2013
Е.Маслова, И.Циндидис
9
Литература
5 класс
2015
Н.Сергеева и др.
10
Литература (1,2 часть)
6 класс
2017
И.Стыркас и др.
11
Литература 
7 класс
2017
В.Андрианова и др.
12
Литература (1,2 часть)
8 класс
2014
И.П.Варфоломеев и др
13
Литература (1,2 часть)
9 класс
2014
Г.Гарипова и др.
14
Учебник литературы (вторая половина ХIХ века) 
АЛ-кол
2013
Е.Маслова, И.Циндидис
15
Узбекская литература
АЛ-кол
2013
С.А.Камилова
16
Литература 
АЛ-кол
2011
Н.Миркурбанов
17
Литературы (Русская литература ХХ начала XXI в.) 
АЛ-кол
2016
И.Циндидис, Е.Маслова
18
Литературы (Русская литература ХVIII первая половина XIX в.) 
АЛ-кол
2016
И.Циндидис, Е.Маслова
19
Английский язык
Английский язык «Fly High English»
5 класс
2017
Л.Жураев и др.
20
Английский язык «Fly High English»
6 класс
2013
Л.Жураев и др.
21
Английский язык «Fly High English»
7 класс
2013
Л.Цой и др.
22
Английский язык «Fly High English»
8 класс
2014
Л.Жураев и др.
23
Английский язык «Fly High English»
9 класс
2014
Л.Жураев и др.
24
Английский язык «English B1» (1 часть)
AL-kol
2014
Г.Бакиева и др.
25
Английский язык «English B1» (2 часть)
AL-kol
2015
Г.Бакиева и др.
26
Английский язык «English B1» (3 часть)
AL-kol
2016
Ф.Рашидова и др.
27
Английский язык (1-3 часть)
АЛ-кол
2007
М.Гадоева и др. 
28
Английский язык (1 часть)
АЛ-кол
2011
К.Саттаров и др.
29
Английский язык (2 часть)
АЛ-кол
2011
О.Муминов и др.
30
Английский язык (3 часть)
АЛ-кол
2011
Г.Бакиева и др.
31
Грамматика английского языка
АЛ-кол
2011
М.Гаппаров
32
Немецкий язык
Немецкий язык  «Deutsch»
5 класс
2017
М.Киямова и др.
33
Немецкий язык «Assalom, Deutsch!»
6 класс
2013
Н.Суханова и др.
34
Немецкий язык «Assalom, Deutsch!»
7 класс
2013
Н.Суханова и др.
35
Немецкий язык  «Assalom, Deutsch!»
8 класс
2014
Н.Суханова и др.
36
Немецкий язык  «Deutsch»
9 класс
2014
М.Дадаходжаева и др.
37
Немецкий язык «Deutsch» (1 часть)
AL-kol
2014
С.Абдуллаева и др.
38
Немецкий язык «Deutsch» (2 часть)
AL-kol
2015
С.Абдуллаева и др.
39
Немецкий язык «Deutsch» (3 часть)
AL-kol
2016
С.Абдуллаева и др.
40
Немецкий язык (1 часть)
АЛ-кол
2011
М.Дадаходжаева
41
Немецкий язык (2 часть)
АЛ-кол
2011
А.Абдуллаева
42
Немецкий язык (3 часть)
АЛ-кол
2011
Г.Пан
43
Немецкий язык
АЛ-кол
2010
В.Зардинова
44
Немецкий язык grammatikasi
АЛ-кол
2002
К.Таникулова
45
Французский язык
Французский язык «Bonjour la France»
5 класс
2017
А.Носиров и др.
46
Французский язык «Voyage en France»
6 класс
2013
З.Абдушукурова и др.
47
Французский язык «Bon voyage»
7 класс
2013
В.Бухин и др.
48
Французский язык «Le nouveau voyage en France»
8 класс
2014
З.Абдушукурова и др.
49
Французский язык «D’un Etat a l’autre»
9 класс
2014
С.Рахмонов и др.
50
Французский язык «Job ou Formation?»     (1 часть)
AL-kol
2014
З.Давронова и др.
51
Французский язык «Job ou Formation?»      (2 часть)
AL-kol
2015
С.Умарова и др.
52
Французский язык «Job ou Formation?»      (3 часть)
AL-kol
2016
М.Жураева и др.
53
Французский язык (1 часть)
АЛ-кол
2011
М.Убайдуллаева
54
Французский язык (2 часть)
АЛ-кол
2011
Ж.Якубов
55
Французский язык (3 часть)
АЛ-кол
2011
Л.Абдушукурова
56
Французский язык
АЛ-кол
2002
С.Мирсагатова
57
История
История
6 класс
2017
А.Сагдуллаев и др.
58
История Узбекистана
7 класс
2017
А.Мухаммаджанов 
59
История Узбекистана
8 класс
2014
К.Усманов и др.
60
История Узбекистана
9 класс
2014
С.Тиллаев и др.
61
История Узбекистона (1 часть)
АЛ-кол
2011
К.Усманов и др.
62
История Узбекистона (2 часть)
АЛ-кол
2011
К.Усманов и др.
63
Всемирная история
7 класс
2017
Т.Салимов и др.
64
Всемирная история
8 класс
2014
У.Жураев и др.
65
Всемирная история
9 класс
2014
М.Лафасов и др.
66
Всемирная история
АЛ-кол
2009, 2011
М.Лафасов и др.
67
Математика
Математика
5 класс
2015
Б.Хайдаров
68
Математика
6 класс
2017
М.Мирзаахмедов и др.
69
Алгебра
7 класс
2017
Ш.Алимов и др.
70
Алгебра
8 класс
2014
Ш.Алимов и др.
71
Алгебра
9 класс
2014
Ш.Алимов и др.
72
Алгебра и основы математического анализа (1, 2 часть)
АЛ-кол
2016
Э.Сайдаматов и др.
73
Геометрия
7 класс
2017
А.Азамов и др.
74
Геометрия
8 класс
2014
А..Рахимкориев 
75
Геометрия
9 класс
2014
Б.Хайдаров и др.
76
Геометрия (1 часть)
АЛ-кол
2005, 2010
И.Исроилов 
77
Геометрия 
АЛ-кол
2002
К.Абдуллаeв
78
Информатика
Информатика
5 класс
2016
Д.Камолиддинова
79
Информатика
6 класс
2017
Б.Болтаев и др.
80
Информатика
7 класс
2017
Б.Болтаев и др.
81
Информатика
8 класс
2015
Б.Болтаев и др.
82
Информатика
9 класс
2015
Б.Болтаев и др.
83
Информатика и информационные технологии
АЛ-кол
2016
А.Сатторов
84
Информатика
АЛ-кол
2003
Ш.Комилов
85
Информатика
АЛ-кол
2004
Т.Косимова и др
86
Физика
Физика
6 класс
2017
Н.Турдиев 
87
Физика
7 класс
2017
П.Хабибуллаев и др.
88
Физика
8 класс
2014
П.Хабибуллаев и др.
89
Физика
9 класс
2014
П.Хабибуллаев и др.
90
Физика (1 часть)
АЛ-кол
2016
Т.Оплачко и др
91
Физика (2часть)
АЛ-кол
2016
Т.Оплачко и др
92
Биология
Ботаника
5 класс
2015
У.Пратов и др.
93
Биология(Ботаника)
6 класс
2017
У.Пратов и др.
94
Биология(Зоология)
7 класс
2017
О.Мавлонов
95
Человек и его здоровье
8 класс
2014
Б.Аминов и др.
96
Биология. Основы цитологии и генетики 
9 класс
2014
А.Зикиряев и др.
97
Биология
АЛ-кол
2013
Абдукаримов
98
Химия
Химия
7 класс
2017
И.Аскаров и др.
99
Химия 
8 класс
2014
И.Аскаров и др.
100
Химия
9 класс
2014
И.Аскаров и др.
101
Химия
АЛ-кол
2016
С.Машарипов и.др.
102
Химия
АЛ-кол
2011
И.Тиркашев и.др.
103
География
Физическая география начальный курс 
5 класс
2015
П.Гулямов и др.
104
География
6 класс
2017
А.Соатов и др.
105
География
7 класс
2017
П.Гулямов и др.
106
География 
8 класс
2014
П. Мусаев и др.
107
Экономическая и социальная  география мира
9 класс
2014
А.Каюмов и др.
108
Прикладная география
АЛ-кол
2016
А.Рафиков
Qaraqalpaq tilindegi ádebiyatlar
1

Qaraqalpaq tili hám debiyat

Ana  tili (Qaraqalpaq tili)
5-klass
2015
E.Berdimuratov hám b.
2
Ana  tili (Qaraqalpaq tili)
6-klass
2017
M.Davletov hám b.
3
Ana  tili (Qaraqalpaq tili)
7-klass
2017
M.Davletov hám b.
4
Qaraqalpaq tili
8-klass
2014
M.Davletov hám b.
5
Qaraqalpaq tili
9-klass
2014
M.Davletov hám b.
6
Qaraqalpaq tili  
AL-kol
2010
M.Davletov hám b.
7
A'debiyat
5-klass
2015
J.Pirniyazov hám b.
8
Ádebiyat
6-klass
2017
Z.Ayjanova hám b.
9
Ádebiyat
7-klass
2017
K.Mambetov hám b.
10
Ádebiyat
8-klass
2014
K.Mambetov hám b.
11
Ádebiyat
9-klass
2014
T.Mambetniyazov hám b.
12
Qaraqalpaq ádebiyatı         
AL-kol
2010
Q.Jarimbetov
13
Ingliz tili 
Ingliz tili «Fly High English»
5-klass
2017
L.Jo‘rayev hám b.
14
Ingliz tili «Fly High English»
6-klass
2013
L.Jo‘rayev hám b.
15
Ingliz tili «Fly High English»
7-klass
2013
L.Tsoy hám b.
16
Ingliz tili  «Fly High English»
8-klass
2014
L.Jo‘rayev hám b.
17
Ingliz tili  «Fly High English»
9-klass
2014
L.Jo‘rayev hám b.
18
Ingliz tili  «English B1» (1 bólim)
AL-kol
2014
G.Bakiyeva hám b.
19
Ingliz tili  «English B1» (2 bólim)
AL-kol
2015
G.Bakiyeva hám b.
20
Ingliz tili  «English B1» (3 bólim)
AL-kol
2016
F.Rashidova hám b.
21
Ingliz tili (1-3 bólim)
AL-kol
2007
M.Gadoyeva hám b.
22
Ingliz tili (1 bólim)
AL-kol
2011
Q.Sattorov hám b.
23
Ingliz tili (2 bólim)
AL-kol
2011
O.Mo‘minov hám b.
24
Ingliz tili (3 bólim)
AL-kol
2011
G.Bakiyeva hám b.
25
Ingliz tili gramatikasi
AL-kol
2011
M.Gapparov
26
Nemis tili
Nemis tili  «Deutsch»
5-klass
2017
Z.Qiyamova hám b.
27
Nemis tili «Assalom, Deutsch!»
6-klass
2013
N.Suxanova hám b.
28
Nemis tili «Assalom, Deutsch!»
7-klass
2013
N.Suxanova hám b.
29
Nemis tili  «Assalom, Deutsch!»
8-klass
2014
N.Suxanova hám b.
30
Nemis tili  «Deutsch»
9-klass
2014
M.Dadaxodjayeva hám b.
31
Nemis tili «Deutsch» (1 bólim)
AL-kol
2014
S.Abdullayeva hám b.
32
Nemis tili «Deutsch» (2 bólim)
AL-kol
2015
S.Abdullayeva hám b.
33
Nemis tili «Deutsch» (3 bólim)
AL-kol
2016
S.Abdullayeva hám b.
34
Nemis tili (1 bólim)
AL-kol
2011
M.Dadaxo‘jayeva
35
Nemis tili (2 bólim)
AL-kol
2011
A.Abdullayeva
36
Nemis tili (3 bólim)
AL-kol
2011
G.Pan
37
Nemis tili
AL-kol
2010
V.Zardinova
38
Nemis tili grammatikasi
AL-kol
2002
K.Taniqulova
39
Francuz tili 
Fransuz tili «Bonjour la France»
5-klass
2017
A.Nosirov hám b.
40
Fransuz tili 
6-klass
2013
Z.Abdushukurova hám b.
41
Fransuz tili 
7-klass
2013
V.Buxin hám b.
42
Fransuz tili  «Le nouveau voyage en France»
8-klass
2014
Z. Abdushukurova hám b.
43
Fransuz tili  «D’un Etat a l’autre»
9-klass
2014
S. Raxmonov hám b.
44
Fransuz tili «Job ou Formation?» (1 bólim)
AL-kol
2014
Z.Davronova hám b.
45
Fransuz tili «Job ou Formation?» (2 bólim)
AL-kol
2015
S.Umarova hám b.
46
Fransuz tili «Job ou Formation?» (3 bólim)
AL-kol
2016
M.Jo`rayeva hám b.
47
Fransuz tili (1 bólim)
AL-kol
2011
M. Ubaydullayeva
48
Fransuz tili (2 bólim)
AL-kol
2011
J.Yoqubov
49
Fransuz tili (3 bólim)
AL-kol
2011
L.Abdushukurova
50
Fransuz tili
AL-kol
2002
S.Mirsagatova
51
Tariyx
Tariyxtan gúrrińler
5-klass
2015
U.Jo‘rayev hám b.
52
Tariyx
6-klass
2017
A.Sagdullaev hám b.
53
Ózbekistan tariyxı
7-klass
2017
A.Muhammadjonov
54
Ózbekistan tariyxı
8-klass
2014
Q.Usmonov hám b.
55
Ózbekistan tariyxı
9-klass
2014
S.Tillayev hám b.
56
Ózbekistan tariyxı (1, 2 bólim)
AL-kol
2012
Q.Usmonov hám b.
57
Jáhán tariyxı
7-klass
2017
T.Salimov hám b.
58
Jáhán tariyxı
8-klass
2014
U.Jo‘rayev hám b.
59
Jáhán tariyxı
9-klass
2014
M.Lafasov hám b.
60
Jáhán tariyxı
AL-kol
2006
M.Lafasov hám b.
61
Qaraqalpaqstan tariyxı boyınsha gúrrińler
5-klass
2014
S.Kamolov hám b.
62
Qaraqalpaqstan tariyxı
6-klass
2014
А.Koshanov
63
Qaraqalpaqstan tariyxı
7-klass
2014
А.Koshanov
64
Qaraqalpaqstan tariyxı
8-klass
2014
М.Тlewmuratov hám b.
65
Qaraqalpaqstan tariyxı
9-klass
2015
S.Kamalov hám b.
66
Matematika
Matematika
5-klass
2015
B.Haydarov
67
Matematika
6-klass
2017
M.Mirzaahmedov hám b.
68
Algebra
7-klass
2017
Sh.Alimov hám b.
69
Algebra
8-klass
2014
Sh.Alimov hám b.
70
Algebra
9-klass
2014
Sh.Alimov hám b.
71
Algebra hám matematikalıq analiz tiykarları (1, 2 bólim)
AL-kol
2005
A.Abduxamidov hám b.
72
Matematika (1, 2 bólim)
AL-kol
2004
A.Meliqulov hám b.
73
Geometriya
7-klass
2017
A.Azamov hám b.
74
Geometriya
8-klass
2014
А.Rahimqoriyev 
75
Geometriya
9-klass
2014
B.Haydarov hám b.
76
Geometriya
AL-kol
2006
X.Sayfullayeva
77
Informatika
Informatika
5-klass
2016
D.Kamoliddinova
78
Informatika
6-klass
2017
B.Boltayev hám b.
79
Informatika
7-klass
2017
B.Boltayev hám b.
80
Informatika
8-klass
2015
B.Boltayev hám b.
81
Informatika
9-klass
2015
B.Boltayev hám b.
82
Informatika
AL-kol
2006
A.Sattorov
83
Fizika
Fizika
6-klass
2017
N.Turdiyev
84
Fizika
7-klass
2017
P.Xabibullayev hám b.
85
Fizika
8-klass
2014
P.Xabibullayev hám b.
86
Fizika
9-klass
2014
P.Xabibullayev hám b.
87
Fizika (1 hám 2 bólim)
AL-kol
2010
A.G‘aniyev hám b.
88
Biologiya
Botanika
5-klass
2015
O‘.Pratov hám b.
89
Biologiya(Botanika)
6-klass
2017
O‘.Pratov hám b.
90
Biologiya(Zoologiya)
7-klass
2017
О.Mavlonov 
91
Odam hám onıń den sawlıģı
8-klass
2014
B.Aminov hám b.
92
Biologiya. Sitologiya hám genetika tiykarları
9-klass
2014
A.Zikiryayev hám b.
93
Biologiya
AL-kol
2012
A.Gofurov hám b.
94
Ximiya
Ximiya
7-klass
2017
I.Asqarov hám b.
95
Ximiya
8-klass
2014
I.Asqarov hám b.
96
Ximiya
9-klass
2014
I.Asqarov hám b.
97
Ximiya
AL-kol
2005
I.Tirkashev hám b
98
Geografiya
Tábiyiy geografiya dáslepki kursı
5-klass
2015
P.G‘ulomov hám b.
99
Geografiya
6-klass
2017
A.Soatov hám b.
100
Geografiya
7-klass
2017
P.G‘ulomov hám b.
101
Geografiya
8-klass
2014
P.Musayev hám b.
102
Jáhán ekonomikalıq - sociallıq geografiyası
9-klass
2014
A. Qayumov hám b.
103
Qaraqalpaqstan tabiyiy geografiyası
7-klass
2005
Jabbarbergenov hám b.
104
Qaraqalpaqstan ekonomikalıq hám sociallıq geografiyası
8-klass
2004, 2008
E.Umarov hám b.
105
Ámeliy geografiya
AL-kol
2006
A.Rafiyev hám b.

Yuklab olish (pdf, 140kB)

Pochta xizmati

Yangiliklar taqvimi
Aprel 2018
 
DuSeChPaJuShYa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
TASHRIFLAR TAHLILI
Obuna
Siz bizning yangiliklarga a`zo bo`lishingiz mumkin

Obuna bo`lish
Murojaat
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali
Murojaat kelib tushdi 225
Yakunlangan 186
Qayta ishlash jarayonida 2
Rad etildi 37
Ishonch telefoni orqali
Murojaat kelib tushdi 729
Yakunlangan 729
(13.12.2017 yil holatiga)
SHRIFT O'LCHAMI
AXBOROT RESURSLARI
So'rovnoma
So'rovnoma