Ilmiy - o‘quv amaliy markaz

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Davlat Test Markazi Huzuridagi Ilmiy-o‘quv amaliy markazi