Murojaatlarni ko‘rib chiqish jadvali

2018 va 2019-yillarda Davlat test markaziga jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan va nazoratga olingan murojaatlarni ko'rib chiqish natijalari to'g'risida ma'lumot

 

Murojaatlarda ko'tarilgan masalalar Jami murojaatlar soni Shu jumladan
Murojaatlar shakllari 2019-yil bo'yicha murojaatlarni  ko'rib chiqish holatlari
Yozma murojaatlar   Elektron murojaatlar   Og'zaki murojaatlar (shaxsiy qabul, sayyor qabul, mas'ul xodimlar qabuli va ishonch telefon)    Nazoratga olinganlar Jumladan takroriylar muddati buzilganlar
choralar ko'rildi tushuntirildi rad etildi ko'rib chiqilmoqda
2018-y 2019-y 2018-y 2019-y 2018-y 2019-y 2018-y 2019-y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Test texnologiyalarini rivojlantirish masalasi 124 259 71 125 6 13 47 121 259 9 245 3 2 3 0
2 Test sinovlarini tashkil etish va muvofiqlashtirish masalasi 653 3169 466 2826 66 65 121 278 3169 1332 1793 43 1 6 0
3 Test sinovlarining kompyuter tahlili va axborotlashtirish masalasi 186 146 162 127 17 5 7 14 146 15 131 0 0 2 0
4 Chet tillarini bilish va egallash darajasini baholash masalasi 267 425 217 306 10 11 40 108 425 204 196 25 0 3 0
5 Boshqa masalalarga oid 54 103 20 35 18 19 16 49 103 3 100 0 0 0 0
  Jami 1284 4102 936 3419 117 113 231 570 4102 1563 2465 71 3 14 0