Respublika hududlaridagi ixtisoslashtirilgan maktablarda o‘tkazilgan test sinovi natijalarining umumiy tahlili (5-11 sinflar)

11-03-2019 | 2950

Hudud nomi

To‘g‘ri topilgan topshiriqlar o‘rtachasi (2.1 ball)

To‘g‘ri topilgan topshiriqlar o‘rtachasi (1.1 ball)

Umumiy ball

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

17,31

7,98

45,14

Andijon viloyati

14,33

7,97

38,86

Namangan viloyati

17,33

9,57

46,93

Farg‘ona viloyati

17,68

10,20

48,36

Buxoro viloyati

19,29

10,90

52,50

Xorazm viloyati

17,49

10,59

48,38

Surxondaryo viloyati

15,80

8,75

42,80

Qashqadaryo viloyati

17,19

9,34

46,37

Jizzax viloyati

17,21

9,05

46,08

Navoiy viloyati

17,27

10,31

47,62

Samarqand viloyati

16,56

10,15

45,93

Sirdaryo viloyati

13,30

8,50

37,27

Toshkent viloyati

15,08

7,99

40,46

 

 

Respublika hududlaridagi ixtisoslashtirilgan maktablarda o‘tkazilgan test sinovi natijalarining sinflar kesimida tahlili

Sinf

To‘g‘ri topilgan topshiriqlar o‘rtachasi (2.1 ball)

To‘g‘ri topilgan topshiriqlar o‘rtachasi (1.1 ball)

Umumiy

5-sinf

18,69

10,29

50,56

6-sinf

17,54

10,25

48,12

7-sinf

16,90

9,62

46,07

8-sinf

15,69

9,11

42,97

9-sinf

16,34

8,15

43,27

10-sinf

15,81

9,16

43,28

11-sinf

15,94

10,44

44,96

Respublika hududlaridagi ixtisoslashtirilgan maktablarda o‘tkazilgan test sinovi natijalarining fanlar kesimida tahlili

Respublika hududlaridagi ixtisoslashtirilgan maktablarda o‘tkazilgan test sinovi natijalarining fanlar va sinflar kesimida tahlili (to‘g‘ri topilgan topshiriqlar o‘rtachasi)
Matematika fani (2.1 ball)

Biologiya fani (2.1 ball)

Tarix fani (2.1 ball)

Ona tili va adabiyot fani (2.1 ball)

Ingliz tili fani (2.1 ball)

Respublika hududlaridagi ixtisoslashtirilgan maktablarda o‘tkazilgan test sinovi natijalarining xududlar va sinflar kesimida tahlili

Hudud nomi

Umumiy ball o‘rtachasi

5-sinf

6-sinf

7-sinf

8-sinf

9-sinf

10-sinf

11-sinf

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

54,8

50,0

46,1

41,7

43,0

38,9

37,5

Andijon viloyati

45,0

42,2

40,5

35,3

34,4

35,1

35,9

Namangan viloyati

53,8

48,5

47,0

43,3

45,7

42,7

45,2

Farg‘ona viloyati

54,0

51,8

47,9

44,5

46,2

47,1

43,6

Buxoro viloyati

54,6

54,2

51,5

52,0

48,2

53,5

54,7

Xorazm viloyati

51,4

50,6

49,2

46,5

46,1

47,9

49,0

Surxondaryo viloyati

47,4

46,6

44,5

40,6

39,3

38,3

42,1

Qashqadaryo viloyati

50,8

47,0

46,2

43,7

46,2

45,1

44,5

Jizzax viloyati

-

51,2

54,6

44,1

43,1

38,7

43,3

Navoiy viloyati

52,2

47,7

44,9

43,1

48,7

53,9

46,0

Samarqand viloyati

46,2

46,0

42,9

42,9

46,6

48,5

53,9

Sirdaryo viloyati

45,9

39,8

34,6

33,1

32,4

35,2

39,5

Toshkent viloyati

50,8

46,1

42,3

35,0

35,9

34,5

30,6

Test savollariga to‘g‘ri javob bergan o‘quvchilar foizlari (har bir to‘g‘ri javobga berilgan ball 2.1) 

Sinf

55%dan kam

55%dan 70% gacha bo‘lgan oralig‘ida

70%dan 85% gacha bo‘lgan oralig‘ida

85%dan yuqori

Jami

5-sinf

609

844

1333

1378

4164

6-sinf

1095

1204

1532

1266

5097

7-sinf

1248

1377

1730

893

5248

8-sinf

1667

1288

1229

651

4835

9-sinf

1285

1108

1249

754

4396

10-sinf

1094

861

861

520

3336

11-sinf

711

503

646

317

2177

Test savollariga to‘g‘ri javob bergan o‘quvchilar foizlari (har bir to‘g‘ri javobga berilgan ball 1.1) 

Sinf

55%dan kam

55%dan 70% gacha bo‘lgan oralig‘ida

70%dan 85% gacha bo‘lgan oralig‘ida

85%dan yuqori

Jami

5-sinf

549

1603

1218

794

4164

6-sinf

864

1686

1364

1183

5097

7-sinf

1325

1738

1167

1018

5248

8-sinf

1568

1548

934

785

4835

9-sinf

1882

1463

689

362

4396

10-sinf

1071

1036

582

647

3336

11-sinf

358

627

567

625

2177